ΑΝΟΣΟΕΝΖΥΜΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ELISA

• Διαβήτης
• ICA (inselt cell autoantibodies)
• IAA (insulin antibodies)
• GAD

Διάφορες
Anti-Thyroglobulin
Anti-TPO
PTH
Helicobacter Pylori: IgG, IgM, IgA
Candida Albicans: IgG, IgM, IgA

Myoglobin
Troponin-I
Hs-CRP

• ANA, ENA profile ( sm/RNP, sm, • jo-1, scl-70, SSA, SS-B)
• Cardiolipin IgG, IgM, IgA
• Beta 2 Glycoprotein Ig G, IgM
• RF (rheumatoid factor
• Ribosomal P
• PR3 (C-ANCA)
• Gliadin Ig G, IgA

CANCER TUMOR MARKERS

PAP (prostatic acid Phosphatase
B2-Microglobulin
PSA
AF P (alpha fetoprotein
CEA
CA-15-3
CA-12-3
CA-19-9
CA-241
NSE

Δείκτες Ηπατίτιδας
HTLV
TTV IgG, IgM

Παρασιτολογία
Echinococcus
Tetanus
Totocaca

Διάφορες
Vitamin H (biotin) (σε τροφές)
Vitamin B12
Folate (folic acid)
Lp (a)
Anti-tetanous toxoid
Diphteria toxoid IgG
Αλλεργίες
Ολική IgE, IgA, IgG, IgM, Human specific IgE
Human Allergy Panel

Καρδιακοί δείκτες
Digoxin
CK-MB
Tropoinin-1
Myoglobin
CRP (C-reactive protein)

Γονιμότητα
HGH, beta hCG, (total)
hCG (visual)
FSH, LH, prolactin (PRL)
PAPP-A

Steroid
Cortisol
Estradiol
DHEA-S
Progesterone
Testosterone
Free-testosterone
ASD- andr

PEPTIDES – NEUROPEPTIDES
Β-endorphin
Neutral endopeptidase

Angiotensin converting enzyme
Angiotensin II
Substance P
Neurokinin
Bradykinin
Adrenalin
Nor-adrenalin
ACTH (adrenocorticotropin)