Πολλά μονοπάτια ενεργειακού μεταβολισμού υπάρχουν στον καρκίνο, συμπεριλαμβανομένης της γλυκόλυσης, του μεταβολισμού των αμινοξέων, της οξείδωσης των λιπαρών οξέων και της μιτοχονδριακής αναπνοής. Τα καρκινικά κύτταρα παράγουν κυρίως ενέργεια μέσω της γλυκόλυσης για να διατηρήσουν την ανάπτυξη και τη βιοσύνθεση των καρκινικών κυττάρων υπό αερόβιες συνθήκες.Τα φυσικά προϊόντα ρυθμίζουν πολλά στάδια στη γλυκόλυση και η στόχευση της γλυκόλυσης χρησιμοποιώντας φυσικά προϊόντα είναι μια πολλά υποσχόμενη προσέγγιση για τη θεραπεία του καρκίνου.Φυσικά προϊόντα, όπως η ρεσβερατρόλη , η λικοχαλκόνη Α  από  Glycyrrhiza inflate και πολλά αλλα , μπορεί να επηρεάσουν τις οδούς γλυκόλυσης στον καρκίνο στοχεύοντας γλυκολυτικά ένζυμα ,πρωτεΐνες, ογκογονίδια και  γλυκολυτικές πρωτεΐνες σήματος. Η γλυκόλυση με στόχευση φυσικών προϊόντων μπορεί να αναστείλει αποτελεσματικά την ανάπτυξη όγκων και να παρέχει μια προσέγγιση για την αποτελεσματική θεραπεία διαφόρων καρκίνων.

Όσον αφορά τον ίδιο τον όγκο, τα καρκινικά κύτταρα που βρίσκονται σε περιβάλλον πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά εμφανίζουν χαμηλή ή καθόλου ευαισθησία σε στοχευμένους μεταβολικούς αναστολείς .Οι όγκοι μπορεί να χρησιμοποιήσουν με σύνεση το περιβάλλον τους για να ενισχύσουν τον μεταβολισμό τους, παρέχοντας τη βάση για διαφυγή από το ανοσοποιητικό σύστημα Ωστόσο, η υψηλή γλυκολυτική ροή εξαρτάται από γονίδια που σχετίζονται με τη γλυκόλυση και η στόχευση της  είναι ευεργετική για τη θεραπεία του όγκου.Ο μεταβολικός επαναπρογραμματισμός είναι ένα κεντρικό χαρακτηριστικό του καρκίνου και είναι κρίσιμο για την ογκογένεση και την εξέλιξη του όγκου Τα φυσικά προϊόντα μπορούν να αναστείλουν το πρωτο-ογκογονίδιο MYC, το οποίο τελικά καταστέλλει τον μεταβολικό επαναπρογραμματισμό που προκαλείται από το HIF-1α προς έναν γλυκολυτικό φαινότυπο. Τα φυσικά προϊόντα έχουν πλεονεκτήματα στη βελτίωση του μεταβολικού επαναπρογραμματισμού των καρκινικών κυττάρων με τις πολυφαρμακολογικές τους δράσεις. Στο μονοπάτι σηματοδότησης της γλυκόλυσης, η ενεργοποίηση  της AMPK και η αναστολή της  PI3K/AKT/mTOR είναι οι βασικοί στόχοι αυτών των προϊόντων.Όλο και περισσότερα  βιοδραστικά φάρμακα έχουν αποδειχθεί ότι χρησιμοποιούνται ευρέως ως επικουρική θεραπεία μετά από χειρουργική επέμβαση, χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία ή άλλους τύπους θεραπείας για τον καρκίνο, ανακουφίζοντας διάφορες παρενέργειες που προκαλούνται από τη χημειοθεραπεία, όπως γονιδιακή μετάλλαξη, κυτταροτοξικότητα και αντοχή στα φάρμακα, δείχνοντας πολλά υποσχόμενα θεραπευτικά επιδράσεις στην κλινική θεραπεία.

Σε σύγκριση με τη χημειοθεραπεία, τα φυσικά προϊόντα έχουν το πλεονέκτημα της διαθεσιμότητας, της υψηλής αποτελεσματικότητας και της χαμηλής τοξικότητας. Απαιτείται συνεχής διερεύνηση των αποτελεσματικών στόχων των φυσικών προϊόντων στη γλυκόλυση για να αποκτηθεί μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα των μηχανισμών που εμπλέκονται και των πιθανών θεραπευτικών στόχων Ωστόσο, το «φυσικό» δεν είναι ισοδύναμο με το «ασφαλές» και η τοξικότητα εξακολουθεί να εμποδίζει σοβαρά την ευρεία χρήση φυσικών προϊόντων.

ΠΗΓΗ: Pharmacol 2022