Ο αλλοιωμένος καταβολισμόςτης  τρυπτοφάνης έχει εντοπιστεί σε φλεγμονώδεις ασθένειες όπως η ρευματοειδής αρθρίτιδα (RA) και η σπονδυλαρθρίτιδα (SpA). Χρησιμοποιώντας το μοντέλο αρθρίτιδας που προκαλείται από κολλαγόνο (CIA),εντοπίσθηκαν  αλλαγές στον μεταβολισμό της τρυπτοφάνης,και συγκεκριμένα στην ινδόλη, που συσχετίστηκαν με τη νόσο. Αποκαλύφθηκε  ότι τόσο τα βακτήρια όσο και η διατροφική τρυπτοφάνη απαιτούνταν για την ασθένεια και ότι η συμπλήρωση ινδόλης ήταν επαρκής για να προκαλέσει ασθένεια σε περίπτωση απουσίας τους. Όταν τα ποντίκια με CIA σε δίαιτα χαμηλή σε τρυπτοφάνη συμπληρώθηκαν με ινδόλη, παρατηρήθηκαν  σημαντικές αυξήσεις στην IL-6, TNF και IL-1β ορού, κύτταρα RORγt + CD4 + Τ, διεγερμένη από κολλαγόνο, παραγωγή IL-17, αντίσωμα κατά του κολλαγόνου και γλυκοζυλίωση με αυξημένη στερέωση του συμπληρώματος.

Η εξουδετέρωση της IL-23 μείωσε τη σοβαρότητα της νόσου σε CIA που προκαλείται από ινδόλη. Τέλος, η έκθεση των ανθρώπινων λεμφοκυττάρων  παχέος εντέρου σε ινδόλη αύξησε την έκφραση των γονιδίων που εμπλέκονται στη σηματοδότηση της IL-17. Συνολικά, η εντερική δυσβίωση κατά τη διάρκεια της φλεγμονώδους αρθρίτιδας οδηγεί σε αλλοιωμένο καταβολισμό τρυπτοφάνης, οδηγώντας σε διέγερση ινδόλης και  ανάπτυξη αρθρίτιδας. Ο αποκλεισμός της δημιουργίας ινδόλης, παρουσιάζει μια μοναδική θεραπευτική οδό για τη RA και την SpA.

ΠΗΓΗ: J .Clin Invest. 2024