Το εξωκυτταρικό και το ενδοκυτταρικό Mg 2+ παίζουν διάφορους φυσιολογικούς ρόλους. Συνήθως, η συγκέντρωση αρνητικών ιόντων στα κύτταρα είναι υψηλότερη από αυτή των κατιόντων. Το θετικά  Mg 2+ ως αντίθετο ιόν ,αλληλεπιδρά με αρνητικά φορτισμένα μόρια όπως RNA, DNA, ROS και ATP. Το Mg 2+ εμπλέκεται έτσι στη σταθεροποίηση του DNA/RNA, στη ρύθμιση των ενζυμικών δραστηριοτήτων, στη ρύθμιση της λειτουργίας του διαύλου ιόντων και στην προστασία του κυττάρου από το οξειδωτικό στρες. Έτσι, μια διαταραχή στο επίπεδο Mg 2+ μπορεί να επηρεάσει αυτές τις λειτουργίες και να συμβάλει σε παθολογικές καταστάσεις.

Το ενδοκυτταρικό Mg 2+ είναι σημαντικό για τη ρύθμιση διαφόρων αντιδράσεων που εμπλέκονται στη σύνθεση πρωτεϊνών, στον ενεργειακό μεταβολισμό και στη μεταγωγή σήματος,ενώ  συμμετέχει στην ενδοκυτταρική  σηματοδότησης προάγοντας τηνπρωτεϊνική  κινάση. Το Mg 2+ προστατεύει τα κύτταρα από τις ελεύθερες ρίζες λόγω της ιδιότητάς του να εκκαθαριστεί ROS.Το ενδοκυτταρικό Mg 2+ συμμετέχει στη διατήρηση της σταθερότητας του γονιδιώματος ,ως συμπαράγοντας σε ένζυμα επιδιόρθωσης του DNA και ως ανταγωνιστικός αναστολέας των παραγόντων που βλάπτουν το DNA.

Το εξωκυτταρικό Mg 2+ συμμετέχει στη ρύθμιση των διαύλων ιόντων, ειδικά του υποδοχέα NMDA  ,τον σημαντικό  στη διατήρηση των φυσιολογικών νευρωνικών λειτουργιών.Τα νευρικά κύτταρα επικοινωνούν μέσω ηλεκτρικών και χημικών σημάτων και το Mg 2+ ελέγχει την ισχύ της πρωτεΐνης καναλιού  στην ηλεκτρική σύναψη. Επιπλέον, η εισροή Mg 2+ πυροδοτείται στον νευρώνα τη στιγμή των δραστηριοτήτων από χημικές συνάψεις,καθιστώντας το σημαντικό για τη ρύθμιση της ηλεκτρικής και χημικής νευρωνικής επικοινωνίας. Ετσι το Mg 2+,διαδραματίζει  ρόλο στη συναπτική πλαστικότητα και τη δημιουργία νευρωνικού δικτύου

ΠΗΓΗ: Biometals 2021