Το Κωνσταντίνειο Ερευνητικό Κέντρο Μοριακής Ιατρικής & Βιοτεχνολογίας ιδρύθηκε στις 4/12/2006 ως αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία στην πόλη της Θεσσαλονίκης με κύριο σκοπό την προαγωγή της έρευνας με τα υψηλότερα επιστημονικά και σύγχρονα μέσα, καθώς και ηθικά κριτήρια, και η επίτευξη επιτυχημένων συνεργασιών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Επιμέρους σκοποί είναι οι ακόλουθοι:

 • 1.
  Να συμμετέχει σε ποιοτικά ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με Ελληνικά και Διεθνή Πανεπιστήμια, Ινστιτούτα, Νοσοκομεία, και Ερευνητικά Κέντρα.
 • 2.
  Να συνεργάζεται με όλες τις ειδικότητες της σύγχρονής Ιατρικής σε μοριακό επίπεδο, Βιοχημικό, βιολογικό, γενετικής, βιοσυντονισμού, και βιοτεχνολογίας.
 • 3.
  Να συνεργάζεται με φαρμακευτικές εταιρείες ή με εταιρείες βιολογικών προϊόντων που έχουν σκοπό την ανακάλυψη καινούργιων φαρμάκων ή σκευασμάτων στον Ελληνικό και Διεθνές χώρο.
 • 4.
  Να βοηθήσει και να εκπαιδεύσει καινούργιους ερευνητές, επιστήμονες με καινούργιες τεχνικές υψηλής τεχνολογίας και εφαρμογές για καλύτερο βιοτικό επίπεδο σε πρόληψη και αντιγήρανση.
 • 5.
  Να διοργανώνει και να συμμετέχει σε σεμινάρια/συνέδρια για την ενημέρωση του κοινού και να προτείνει επιστημονικές λύσεις για την καλύτερη ανθρώπινη υγιεινή.
 • 6.
  Να αναπτύσσει και να θεμελιώνει καινούργια ερευνητικά πρωτόκολλα που θα είναι χρήσιμες εφαρμογές για την πρόληψη και την γενική υγιεινή του σύγχρονου ανθρώπου.
 • 7.
  Να συνεργάζεται με άλλες επιστήμες όπως Χημείας, Αστρολογίας, Κβαντικής Φυσικής, Μηχανικής και να ερευνά καταστάσεις της ζωής, ύλης σε μοριακό και βιοτεχνολογικό επίπεδο (νανοβιοτεχνολογία).
 • 8.
  Να βοηθήσει και να συνεργαστεί με υποψήφιους διδάκτορες στο χώρο της υγείας και άλλων θετικών επιστημών.
 • 9.
  Να δημιουργήσει σύσταση ερευνητικής ομάδας αξιόλογων επιστημόνων που θα δουλέψουν ερευνητικά με τις μεθόδους της μοριακής ιατρικής και βιοτεχνολογίας για αξιολόγηση διαγνωστικών προσεγγίσεων και θεραπευτικών προτάσεων.
 • 10.
  Να πληροφορήσει τον Ελληνικό πληθυσμό και εκτός αυτού για την πρόληψη και τον έλεγχο της πρόληψης εναντίων χρόνιων και εκφυλιστικών ασθενειών.