ΠΡΟΛΗΨΗ ΜΕ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΒΙΟΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Μέτρηση συχνότητας μαγνητικών πεδίων με το φαινόμενο του βιοσυντονισμού
Μέτρηση συχνοτήτων σε σκευάσματα: βιολογικά, ομοιοπαθητικά, ομοτοξικολογικά, αλλοπαθητικά