ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑ ΡΟΗΣ

ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑ ΡΟΗΣ

1) ΓΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΕΙΣ, ΓΙΑ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ (ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ), ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΟΣΟΦΑΙΝΟΤΥΠΟΥ (IMMUNOPHENOTYPE), ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΝΚ ΚΥΤΤΑΡΩΝ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ (ANTIBODIES):
CD45,CD2, CD3, CD4, CD8, CD14, CD19, CD16+56, CD 25, HLA-DR,TCRαβ, TCRγδ, ΝΚ Κύτταρα

2) ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΜΦΟΫΠΕΡΠΛΑΣΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ-ΛΕΜΦΩΜΑΤΑ- ΜΥΕΛΩΜΑΤΑ.
CHRONICS LYMPHOPROLIFERATIVE DISORDERS – LYMPHOMAS.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ,
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ (SURFACE ANTIBODIES):
CD19, CD5, CD20, CD38, CD45, CD23, CD43, CD11c, FMC7, CD79b, CD79a.
CD1a, TCR, CD30, CD56.
KAPPA, LAMBDA, IgM, IgD, IgG, IgA
CD103, CD22, CD25, CD138

ΚΥΤΤΑΡΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ (CYTOPLASMIC ANTIBODIES):
ZAP70, KAPPA, LAMBDA, , IgM, IgD, IgG, IgA, CD3

ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ (QUANTITATION ):
CD20, CD38

3) ΟΞΕΙΑ ΛΕΜΦΟΒΛΑΣΤΙΚΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ (ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA.
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ (SURFACE ANTIBODIES) :
CD45, CD1a, CD2, CD3, CD5, CD7, CD4, CD8, CD19, CD20,
CD22,CD79a, CD10, IgM, IgD, IgG, IgA, HLA-DR,

ΚΥΤΤΑΡΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ (CYTOPLASMIC ANTIBODIES):
TdT, IgM, CD3.

4) ΟΞΕΙΑ ΜΥΕΛΟΒΛΑΣΤΙΚΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ (ACUTE MYELOBLASTIC LEUKEMIA).
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ (SURFACE ANTIBODIES) :
CD45, CD2, CD13, CD14, CD15, CD19, CD33, CD34, CD56, CD61,
CD64, CD117, HLA-DR, CD 36, CD71, GLYCOPHORIN A, CD41, CD61.

ΚΥΤΤΑΡΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ (CYTOPLASMIC ANTIBODIES):
MPO, LYSOSYME.

5) ΠΑΡΟΞΥΣΜΙΚΗ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΥΡΙΑ (PNH)
ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ (SURFACE ANTIBODIES):
CD55, CD59 ΣΤΑ ΕΡΥΘΡΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΟΛΥΜΟΡΦΟΠΥΡΗΝΑ. (IN THE NEUTROPHILS AND THE RED BLOOD CELLS).

6) ΑΝΟΣΟΦΑΙΝΟΤΥΠΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΩΝ
(ΙΜΜUNOPHENOTYPE FOR DIAGNOSIS IN IMMUNODEFICIENCIES) SCID.

ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ (SURFACE ANTIBODIES): CD3, CD4, CD8, CD16, CD56, CD19, CD20, CD40L, HLA-DR, TCRαβ, TCRγδ,
CD45RO, CD45RA, CD62L, CD25, CD69, CD27, CD28, CD80, CD86.

ΕΝΔΟΚΥΤΤΑΡΙΕΣ ΚΥΤΤΑΡΟΚΙΝΕΣ (CYTOPLASMIC CYTOKINES):
IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-10, INF-γ, TNFa.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΦΑΓΟΚΥΤΤΑΡΩΝ. (PHAGOCYTOCIS).

7) ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ HIV(+) ΑΤΟΜΩΝ
ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ (SURFACE ANTIBODIES):
CD45, CD14, CD3, CD4, CD8, CD19, CD16+56, CD45RA, CD45RO, CD38.

ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ (QUANTITATION ):
CD38.

8) DNA ΑΝΑΛΥΣΗ
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΗ ΦΑΣΗ
1. RELAXATION (G0/G1)
2. SYNTHESIS DNA (S)
3. MITOSIS (G2/M)
DNA INDEX

9) ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΠΤΩΣΗΣ (APOPTOSIS)
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ:
ΑΝΝΕΧΙΝ V, PROPIDIUM IODIDE, APO-1, CD95.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΟΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΔΙΩΝbr> BCL-2

EΛΕΓΧΟΣ ΚΑΣΠΑΣΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ ΤΟΥ DNA: DNA INDEX

10) ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ CD34+ ΚΥΤΤΑΡΩΝ (STEM CELLS)
CD45/CD34 WITH PROCOUNT KIT

11) ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΛΥΤΩΝ ΜΟΡΙΩΝ (ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ, ΚΥΤΤΑΡΟΚΙΝΕΣ) ΣΤΟΝ ΟΡΟ Ή ΠΛΑΣΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΣΦΑΙΡΙΔΙΩΝ (BEADS) .
• TH1/TH2 KIT (IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, TNF-a, IFN-g)
• INFLAMMATION KIT (IL-8, IL-1b, IL-6, IL-10, TNF, IL-12p70)
• ANGIOGENESIS KIT (IL-8, BFGF, VEGF, ANGIGENIN, TNF)
• ANAPHYLATOXIN KIT (C4a, C3a, C5a)
• CHEMOKINE KIT (IL-8, RANTES, MIG, MCP-1, IP-10
• ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΚΙΝΩΝ ΣΕ ΔΑΚΡΥΙΚΟ ΥΓΡΟ
• Βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα (BAL)
º CD15 FITC /CD23PE /CD45 PerCP
º CD3+, CD4+,CD8+,CD25+, CD3+HLA-DR+
º CBA Th1/Th2
º CBA Inflammation
º CBA Chemokine
• Γονιμότητα: CΒΑ:BDCΒΑ ΤΗ1/ΤΗ2

12) ΜΕΤΡΗΣΗ DNA FRAGMENTATION KAI AΠΟΠΤΩΣΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ.

13) ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΟΚΚΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΒΑΣΕΟΦΙΛΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ
ΑΛΛΕΡΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ. (DEGRANULATION OF BASOPHILS)

14) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ. (PLATELETS FUNCTION)
• PAC-1, CD41, CD42a, CD42b, CD61, CD62P
• GPIIb-IIIa

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το κέντρο μας μπορεί κατόπιν ζήτησης να διερευνήσει και άλλα ερευνητικά πρωτόκολλα με την τεχνολογία της κυτταρομετρίας ροής και να συμμετέχει σε ποικίλα παγκόσμια προγράμματα.