Το Κωνσταντίνειο Ερευνητικό Κέντρο σε συνεργασία με μικροβιολογικά εργαστήρια συμβουλεύει-προτείνει και κλασικές εξετάσεις αίματος και βιολογικών υγρών. Σήμερα, ο ρόλος της Μικροβιολογίας γίνεται σημαντικότερος και ουσιαστικότερος στην Προληπτική Ιατρική. Οι περισσότερες ασθένειες σήμερα είναι εφικτό να διαγνωστούν πρόωρα και να αντιμετωπισθούν με επιτυχία.

Ο προληπτικός έλεγχος είναι πλέον υποχρέωση του σύγχρονου ανθρώπου στον εαυτό του και την κοινωνία. Οι εξετάσεις συνήθως που διερευνούνται είναι Αιματολογικές εξετάσεις, Βιοχημικές εξετάσεις, Ορμονολογικές – Ενδοκρινολογικές εξετάσεις, Ορολογικές εξετάσεις, Καλλιέργειες, Ανοσολογικές εξετάσεις, Εξετάσεις Πηκτικότητας, Αντισώματα, Ανοσοσφαιρίνες – Ειδικές Πρωτεΐνες, Έλεγχος Γονιμότητας, Εξετάσεις Σπέρματος, Ηλεκτροφορήσεις, Νεοπλασματικοί – Καρκινικοί δείκτες, Προγεννητικός έλεγχος χρωμοσωμιακών ανωμαλιών, Διαβήτης, Οστεοπόρωση, Αλλεργιογόνα ( RAST), Επίπεδα φαρμάκων, Τοξικές ουσίες, Μοριακή Βιολογία και άλλες.