Το πλεονέκτημα με την τεχνολογία αυτή είναι ότι μπορεί να γίνει ανάλυση και σε ένα μόνο δείγμα, σε αντίθεση με άλλες μεθόδους, με πολύ υψηλή ευαισθησία και ακρίβεια. Με την μέθοδο αυτή, μπορούμε να μελετήσουμε επακριβώς και να προτείνουμε στοχευμένη θεραπεία με τις ακόλουθες εξετάσεις:

1. Ανοσολογικός Φαινότυπος

– Ελέγχονται υποπληθυσμοί λεμφοκυττάρων όπως ο απόλυτος αριθμός των ΝΚ-κυττάρων, Τ-κυττάρων , Β-κυττάρων, T κυτταροτοξικών ή NK like cells και  Τ βοηθητικών λεμφοκυττάρων σε όλα τα βιολογικά υγρά (π.χ. ΕΝΥ, αίμα, BAL) προσδιορίζοντας με αυτόν τον τρόπο την φύση της νόσου.

Στην ανωτέρω μεθοδολογία οι κυτταρικοί πληθυσμοί συνήθως αναγράφονται με θετικό (+) ή αρνητικό (-) πρόσημο, που υποδηλώνει την παρουσία ή απουσία αντίστοιχα ενός συγκεκριμένου επιφανειακού αντιγόνου προσδιορισμού.

Εφαρμογές Ανοσοφαινότυπου στην  Κλινικοεργαστηριακή Ιατρική

 • Υπογονιμότητα, καθ’έξην αποβολές, αποτυχημένες εξωσωματικές,
 • Καρκίνος,
 • HIV,
 • Αιματολογικές κακοήθειες (Λευχαιμίες, Λεμφώματα),
 • Αυτοάνοσα νοσήματα (Hashimoto’s Θυρεοειδίτιδα, σκλήρυνση κατά πλάκα κτλ.),
 • Σηπτικό Σύνδρομο (Ιογενής Ηπατική κίρρωση),
 • Πνευμονοπάθειες,
 • Φλεγμονές γενικά,
 • Διερεύνηση αποτελεσματικότητας θεραπειών και παρακολούθησή τους,
 • Συχνή νόσηση λόγω χαμηλής ανοσοποιητικής ανταπόκρισης.

2. Μέτρηση των διαλυτών μορίων ΤΗ1/ΤΗ2(πρωτεΐνες, κυτταροκίνες).

Διερεύνηση της ανοσολογικής απόκρισης των λεμφοκυττάρων τύπου Ι (TH1) και ΙΙ (TH2) που είναι μείζονος σημασίας για τη σωστή λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος διότι:

 • Ø TH1 παράγουν IL-2, IFN-γ, IL-8, IL-12, TNF-β
 • Ø TH2 παράγουν IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-9, IL-10, IL-13
 • Ø TH17 παράγουν την IL-17
 • Ø TH22 παράγουν την IL-22  κτλ.

Παρατηρείται Διαταραχή Ισορροπίας ΤΗ1/ΤΗ2 σε Ασθένειες όπως:

Ευερέθιστο σύνδρομο εντέρου (Irritable bowel syndrome) (IBS), Κυστική Ίνωση, Χρόνια Γαστρίτιδα, Φυματίωση, Αιμοσφαιρινοπάθειες, Θρομβοκυτταροπενία, Εγκεφαλομυελίτιδα, Γήρανση, κτλ.

Τα ΤΗ17 λεμφοκύτταρα συμμετέχουν στη ρύθμιση αυτοάνοσων αντιδράσεων, όπως το χρόνιο άσθμα, η ρευματοειδής αρθρίτιδα, η φλεγμονώδης νόσος του εντέρου και η σκλήρυνση κατά πλάκας.

Τα ΤΗ22 λεμφοκύτταρα χαρακτηρίζονται από την παραγωγή της IL-22 (όμως παράγονται και από τα Th17 κύτταρα). Βρίσκονται στα επιθήλια και συμμετέχουν στην παραγωγή αντιμικροβιακών πεπτιδίων (defensins). Έχουν αναγνωριστεί σε δερματικές παθήσεις. Συμμετέχουν σε ανοσολογικούς μηχανισμούς των ούλων κλπ.

3. Προσδιορισμός λειτουργικότητας αιμοπεταλίων

Οι υποδοχείς των αιμοπεταλίων που διερευνούνται έχουν:

ειδικότητα για συγκεκριμένες προσκολλητικές ουσίες και τροποποιούνται κατά την ενεργοποίηση τους, εκφράζοντας διαφορετικούς επιτόπους.

Στα αιμοπετάλια εφαρμόζεται η κυτταρομετρία ώστε;

Να μελετηθεί χωρίς την προσθήκη διεγέρτη, το επίπεδο (status) ενεργοποίησης των κυκλοφορούντων αιμοπεταλίων (in vivo), να προσδιοριστoύν οι γλυκοπρωτεΐνες της μεμβράνης των αιμοπεταλίων, να εκτιμηθεί η ικανότητα διέγερσης των αιμοπεταλίων μετά από την προσθήκη αγωνιστή (in vitro), να ανιχνευτούν κυκλοφορούντα συσσωματώματα λευκοκυττάρων-αιμοπεταλίων, να εκτιμηθεί η απάντηση στη θεραπεία με διάφορα αντιαιμοπεταλιακά φάρμακα, όπως π.χ. με ανταγωνιστές των υποδοχέων GPIIb-IIIa, να διαγνωστούν διάφορες συγγενείς θρομβοπάθειες, όπως π.χ. είναι το σύνδρομο Bernard-Soulier ή η θρομβασθένεια Glanzmann. Επιπλέον η χρήση της κυτταρομετρίας ροής είναι δυνατόν να είναι επιβοηθητική και σε άλλες καταστάσεις, όπως π.χ. στον έλεγχο της ποιότητας των αποθηκευμένων αιμοπεταλίων ή στη διάγνωση της θρομβοπενίας από ηπαρίνη κλπ.

Προσδιορισμός λειτουργικότητας αιμοπεταλίων μέσω των εργαστηριακών αντισωμάτων (PAC-1, CD41, CD42a, CD42b, CD61, CD62P) με σκοπό την αναγνώριση αντιγόνων της επιφάνειας των αιμοπεταλίων με την κατωτέρω αντιστοίχιση:

 • CD41 – Glycoprotein IIb
 • CD42a – Glycoprotein IX
 • CD42b – Glycoprotein Ib
 • CD61 – Glycoprotein IIIa

Οι παραπάνω αιμοπεταλιακές διαγνωστικές εξετάσεις είναι χρήσιμες για τις  παρακάτω δυσλειτουργίες:

 • Εκτίμηση χειρουργικής επέμβασης, ειδικότερα ορθοπαιδικής,
 • Σοβαρός τραυματισμός, κατάγματα,
 • Κύηση,
 • Κακοήθεια,
 • Αντισυλληπτικά ή θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης,
 • Παρατεταμένη ακινησία,
 • Πνευμονική υπέρταση,
 • Αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο,
 • Παροξυσμική νυκτερινή αιμοσφαιρινουρία,
 • Φλεγμονώδης νόσος του εντέρου,
 • Νεφρωσικό σύνδρομο,
 • Σύνδρομα υπεργλοιότητας του αίματος,
 • Εμβολή,
 • Μυελουπερπλαστικά νοσήματα

4. Έλεγχος- Προσδιορισμός αλλεργικών παραγόντων με προσδιορισμό της αποκοκκίωσης των βασεοφίλων

Ο Δείκτης αποκοκκίωσης των βασεοφίλων λευκοκυττάρων χρησιμοποιείται για την μελέτη φαρμακολογικών ή βιολογικών σκευασμάτων που χρησιμοποιούνται ως θεραπεία στις αλλεργικές αντιδράσεις, για την μελέτη και σύγκριση της αλλεργικής ανταπόκρισης σε  φυσικά αλλεργιογόνα, σε χημικές τροποποιημένες ουσίες, και σε ανασυνδιασμένα αλλεργιογόνα. Ακόμη σε παθήσεις όπως αλλεργική ρινίτιδα, ατοπική δερματίτιδα, βρογχικό Άσθμα κλπ. για τον έλεγχο της προόδου της θεραπείας.

5. Περαιτέρω εξετάσεις διερεύνησης με κυτταρομετρία ροής

*ΕΝΔΟΚΥΤΤΑΡΙΕΣ ΚΥΤΤΑΡΟΚΙΝΕΣ (CYTOPLASMIC CYTOKINES) στα λευκά αιμοσφαίρια:
IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-10, INF-γ, TNFa για την στοχευμένη ρύθμιση της φυσιολογίας του ασθενή είτε προληπτικά είτε θεραπευτικά.

* ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ (QUANTITATION ):
CD38, CD20
*DNA ΑΝΑΛΥΣΗ με προσδιορισμό των κυττάρων στις διάφορες φάσεις πολλαπλασιασμού: 1. RELAXATION (G0/G1) 2. SYNTHESIS DNA (S   3. MITOSIS (G2/M),
προσδιορισμό βαθμού αποικοδόμησης του DNA: DNA INDEX, προσδιορισμό της απόπτωσης, προσδιορισμό των αλλαγών της κυτταρικής μεμβράνης.

*EΛΕΓΧΟΣ ΚΑΣΠΑΣΩΝ


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κέντρο μας σε λίγο θα παρουσιάσει καινούργιες πρωτοποριακές εξετάσεις με νέα σημαντικά αντισώματα που θα έχουν εξαιρετική σημασία μέτρησης για όλες τις ασθένειες και θα κατευθύνουν στην πιο ολοκληρωμένη διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση.