Όταν μιλάμε για ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, εννοούμε ένα παλλόμενο κύμα (ηλεκτρικό και μαγνητικό σε γωνία 90 μοιρών). Αυτό το κύμα εκπέμπεται από τον πυρήνα της γης και το φάσμα του περικλείει όλο τον πλανήτη μας. Όμως, το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο εκπέμπεται και στον ανθρώπινο οργανισμό συχνότητας περίπου 7.8Hz, δηλαδή χαμηλής έντασης για αυτό δεν έχει παρενέργειες στον ανθρώπινο οργανισμό. Επίσης, κάθε κύτταρο, ιστός, όργανα, νεύρα, αρτηρίες, γονίδια εκπέμπουν σε τελείως διαφορετικές συχνότητες που σημαίνει ότι βιοσυντονίζονται-ρυθμίζονται στο ηλεκτρομαγνητικό πεδίο της γης με αποτέλεσμα να είναι σταθερή η φυσιολογία του οργανισμού μας.

Όταν όμως, κάποια όργανα παρεκκλίνουν από την φυσιολογική συχνότητα τότε μπορεί ο οργανισμός να εκφράσει συμπτώματα και επομένως ασθένεια. Η διαφορά με τις άλλες διαγνωστικές μεθόδους είναι ότι με την συγκεκριμένη μέθοδο βλέπουμε την προδιάθεση του ανθρώπινου οργανισμού να νοσήσει πριν εμφανιστεί το σύμπτωμα, ενώ με τις άλλες όπως αίμα, υπέρηχος, μαγνητικός και αξονικός τομογράφος μπορούμε να εντοπίσουμε μόνο το σύμπτωμα.

Επίσης, με την μέθοδο αυτή μπορούμε διαγνωστικά να γνωρίζουμε το ενεργειακό μας προφίλ, το οποίο όταν είναι φυσιολογικό μπορεί ο οργανισμός να ανταπεξέλθει σε όλες τις παθήσεις και να χειρίζεται τη φυσιολογία του καλύτερα από έναν οργανισμό που έχει διαταραγμένο ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. Επιπλέον, με την μέθοδο αυτή του ηλεκτρομαγνητικού προφίλ μπορούμε να δούμε το επίπεδο τοξικότητας, τον ψυχο-νευρο-ενδοκρινο-ανοσολογικό άξονα (αύρα) που παίζει τεράστιο ρόλο στην αυτορύθμιση του οργανισμού μας. Τέλος, με την τεχνολογία αυτή μπορούμε να δούμε μιάσματα (μικρόβια, ιούς, κτλ. που ίχνη τους υπάρχουν ακόμα μέσα μας) χρόνια και μη τα οποία με αιματολογικές εξετάσεις δεν ανιχνεύονται όποτε ο οργανισμός μας μπορεί να υποτροπιάσει ανα πάσα στιγμή και επίσης ελέγχουμε την ποιότητα της θεραπείας του γιατρού ή κάποιου εναλλακτικού θεραπευτή.

Εκτός από το διαγνωστικό μέρος, η τεχνολογία των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων-βιοσυντονισμός μπορεί να χρησιμοποιείται και σε θεραπευτικό σχήμα μιας και επιστήμονες παγκόσμιας εμβέλειας έχουν αποκωδικοποιήσει τις θεραπευτικές συχνότητες για όλες τις ασθένειες και με προγράμματα που έχουν επινοήσει μπορούν να συνεισφέρουν προς όλες τις ασθένειες και μάλιστα χωρίς παρενέργειες γιατί η ένταση του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου είναι χαμηλή και δεν προσβάλλει τον ανθρώπινο οργανισμό. Υπάρχουν σήμερα ρυθμιστικές συχνότητες για πάνω από 5000 παθήσεις, ΑΛΛΑ θα πρέπει να εφαρμόζονται από εξειδικευμένο δόκτωρ ή θεραπευτή που έχει την γνώση για ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Και αυτό γιατί συσκευές βιοσυντονισμού υπάρχουν πάρα πολλές, ΑΛΛΑ οι χρήστες είναι πολύ λίγοι με αποτέλεσμα η αποτελεσματικότητα της μεθόδου να αμφισβητείται.  Όμως, σε αυτό ο πολίτης πριν επισκεφτεί κάποιον που αναλαμβάνει το θέμα του βιοσυντονισμού, θα πρέπει να ελέγχει πολύ καλά και να ρωτάει τον γιατρό ή θεραπευτή πως και πόσο γνωρίζει το θέμα ζητώντας του αξιόπιστα στοιχεία για την επιστημονικότητά του, αλλιώς δεν θα υπάρχει ούτε στοχευμένη διάγνωση ούτε θεραπεία ή ρύθμιση του οργανισμού.

Συμπερασματικά, Ο βιοσυντονισμός είναι μία πρόσφατη εξέλιξη στον χώρο της περιβαλλοντικής ιατρικής που εξυπηρετεί την ανάγκη για πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση. Προσφέρει μια πολύ εξατομικευμένη προσέγγιση του αρρώστου, λαμβάνοντας υπόψη, τις βαθύτερες αιτίες εκδήλωσης των ασθενειών. Το σημαντικότερο όμως όλων είναι ότι πρέπει να γίνεται από επιστήμονες που γνωρίζουν το αντικείμενο και όχι από απλούς χειριστές μηχανών.