Στο 33ο Πανελλήνιο Συνέδριο παρουσιάστηκαν δυο προφορικές επιστημονικές εργασίες στις 18 Μαίου στο Χίλτον στη Αθήνα.

Η μια εκ των δυο περιλάμβανε εργαστηριακή μελέτη όπου παρατηρήθηκε η ενίσχυση της λειτουργικότητας των φυσικών κυτταροκτόνων κυττάρων με την επίδραση βιοκαταλυτών (σύμπλεγμα ενδιάμεσων καταλυτών του κύκλου του Κρέμπς).

Από την άλλη πλευρά, η άλλη μελέτη περιλάμβανε την θετική επίδραση των ραδιοφωνικών ηλεκτρομαγνητικών πεδίων σε καρκινοπαθείς επίμυες Wistar. Στα ποντίκια αυτά παρατηρήθηκε αύξηση του μέσου όρου επιβίωσής τους ανάλογα με την μάζα του καρκινικού τους όγκου.

Κάντε κλίκ εδώ για να δείτε τις περιλήψεις των εργασιών.