Στο συνέδριο της Αιματολογίας παρουσιάστηκαν δυο πρωτοπροριακές εργασίες με τους ακόλουθους τίτλους:

  1. Αναστολή της αιμοπεταλιακής λειτουργικότητας μέσω χορήγησης Μετανεφρίνης και Βανυλμανδελικού οξέος.
  2. Αναστολής της αιμοπεταλιακής λειτουργικότητας μέσω χορήγησης Τριμεταζιδίνης.