Το αντιγόνο CD44 είναι μια γλυκοπρωτεΐνη στην επιφάνεια του κυττάρου ,εκφράζεται σε μεγάλο αριθμό τύπων κυττάρων [συμπεριλαμβανομένων των καρκινικών βλαστοκυττάρων] που εμπλέκεται  στις αλληλεπιδράσεις κυττάρου-κυττάρου, στην προσκόλληση των κυττάρων και στη μετανάστευση. 

Το CD44 συμμετέχει σε μια μεγάλη ποικιλία κυτταρικών λειτουργιών, συμπεριλαμβανομένης της ενεργοποίησης των λεμφοκυττάρων , της επανακυκλοφορίας και της επιστροφής, της αιμοποίησης και της μετάστασης όγκου .Το CD44 είναι ένας υποδοχέας για το υαλουρονικό οξύ  και εσωτερικεύει μέταλλα που συνδέονται με το υαλουρονικό οξύ (HA), και μπορεί να αλληλεπιδρά με άλλους συνδέτες , όπως  οστεοποντίνη(OPN) ,  κολλαγόνα και MMPs. Η μεταγραφή του γονιδίου CD44 ενεργοποιείται τουλάχιστον εν μέρει από τη σηματοδότηση βήτα-κατενίνης και Wnt (επίσης συνδέεται με την ανάπτυξη όγκου).Το CD44 εμπλέκεται στον κυτταρικό πολλαπλασιασμό , τη μετανάστευση των κυττάρων , την αγγειογένεση , την παρουσίαση κυτοκινών , χημειοκινών και αυξητικών παραγόντων στους αντίστοιχους υποδοχείς  και στην επιβίωση των κυττάρων  . Όλες αυτές οι βιολογικές ιδιότητες είναι απαραίτητες ,αλλά συνδέονται και  με  παθολογικές δραστηριότητες των καρκινικών κυττάρων. 

Τα υψηλά επίπεδα του μορίου προσκόλλησης CD44 σε λευχαιμικά κύτταρα είναι απαραίτητα για τη δημιουργία λευχαιμίας.Σε πολλούς καρκίνους (του νεφρού και τα λεμφώματα non-Hodgkin αποτελούν εξαιρέσεις), ένα υψηλό επίπεδο έκφρασης CD44 δεν συνδέεται πάντα με δυσμενή έκβαση. Παραλλαγές στο CD44 αναφέρονται ως δείκτες κυτταρικής επιφάνειας για βλαστοκύτταρα καρκίνου  μαστού και  προστάτη ,αλλά βρέθηκε και ως δείκτης αυξημένης επιβίωσης σε ασθενείς με επιθηλιακό καρκίνο των ωοθηκών 

Το CD44 αλληλεπιδρά με:Υποδοχέα επιδερμικού αυξητικού παράγοντα (εξαρτώμενος από υαλουρονάνη), Ινώδες [ακινητοποιημένο] ινωδογόνο, Οστεοποντίνη  κ.α.Ο κύριος συνδέτης  του CD44 ,η υαλουρονάνη, το ενεργοποιεί  με αποτέλεσμα την ενεργοποίηση των οδών κυτταρικής σηματοδότησης που επάγουν τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων, αυξάνουν την κυτταρική επιβίωση  και ενισχύουν την κινητικότητα των κυττάρων.

Το CD44  διαδραματίζει ρόλο στη ρύθμιση της EMT και  στην ογκογένεση, Το CD44 είναι δείκτης CSCs σε πολλούς τύπους όγκων [Cell ΜοΙ Life Sci.2021]. Εκτος της τυπικής ισομορφής CD44 (CD44s) ,δικρίνεται και  η CD44v  οπου η  εναλλαγή CD44v /CD44s παίζει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του όγκου.  Η αλληλεπίδραση  ισομορφών με   HA, OPN και MMPs, οδηγεί σε σηματοδοτήσεις σχετιζόμενες με  καρκίνο.Αποκαλύφθηκε   μηχανισμός δράσης του  CD44 σε σχέση με τον TGF-β1 και τη σύνδεσή του με EMT  σε ανθρώπινα καρκινικά κύτταρα  προστάτη. Η επιφανειακή έκφραση του CD44 ενεργοποιεί  τις MMP-9 και η έκκριση τους ρυθμίζονται από την OPN.[].Οι MMPs εμπλακονται  στην οστική απορρόφηση και εξέλιξη του όγκου,ενώ σε πολλά κύτταρα του, MMPs και CD44 εκφράζονται  έντονα  και συσχετίζονται με  διεισδυτικότητα και μετάσταση Οι MMPs διαδραματίζουν ρόλο στην αναδιαμόρφωση των ιστών[στην ανάπτυξη], στην απορρόφηση των οστών, στην επούλωση τραυμάτων και στην αγγειογένεση.Το CD44 συνδέεται με MMP-9 στην επιφάνεια του καρκινώματος  μαστού ποντικού και  ανθρώπινων κυττάρων μελανώματος και αγκυρώνει τις  MMP-9 στην επιφάνεια του κυττάρου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για ενδιαφερόμενους γιατρούς, ιδρύματα που ενδιαφέρονται να μετρήσουν το αντιγόνο CD44 για κάποια μελέτη, μπορεί το κέντρο να το μετρήσει με κυτταρομετρία ροής

 ΠΗΓΗ: Molecular Cancer 2007