Είναι το πιο σύγχρονο μοντέλο στην εξατομικευμένη διάγνωση και παρακολούθηση του αποτελέσματος της εκάστοτε θεραπείας . Από την μία μεριά η μέθοδος των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων-βιοσυντονισμού μπορεί να διαγνώσει την προδιάθεση του οργανισμού για εκδήλωση ασθένειας και από την άλλη μεριά η διάγνωση με όρο αίματος όπου προσδιορίζεται η συγκέντρωση κυτταροκινών μπορεί να δώσει πλήρη εικόνα για την ανοσολογία του ασθενή για την εκδήλωση των περισσότερων ασθενειών.

Επίσης, άλλες ειδικές εξετάσεις όπως η ανάλυση ιστού τρίχας μας δίνει την επάρκεια ή έλλειψη του οργανισμού σε μέταλλα και ιχνοστοιχεία. Επιπλέον, άλλες εξειδικευμένες εξετάσεις γενετικής, τεστ δυσανεξίας τροφών, τεστ αλλεργίας με ορό ή αίμα, τεστ σκοτεινού πεδίου ζωντανού αίματος, συνθέτουν όλο το πάζλ για την εξατομικευμένη διάγνωση και παρακολούθηση.

Οι ειδικές εξετάσεις που παρέχονται θα αναλυθούν στο δεύτερο μέρος της φυσικής ρυθμιστικής ιατρικής (βλέπε Υπηρεσίες).