Δρ. Άγγελος Ευαγγέλου -MD, PhD, Καθηγητής Φυσιολογίας

Ιατρική Σχολή Ιωαννίνων