Δρ. Μιχαήλ Καραμούζης – Αναπληρωτής Καθηγητής Βιοχημείας

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, Θεσσαλονίκης