Η ομάδα του Ερευνητικού Κέντρου  θα συμμετέχει στο 6o ετήσιο παγκόσμιο συνέδριο της Κινέζικης ομοσπονδίας PCS με θέμα την βελτίωση της ποιότητας της ζωής των καρκινοπαθών.

Το ερευνητικό μας κέντρο με στόχο την καταστολή των μοριακών δεικτών εξέλιξης  κακοήθων νεοπλασιών, εξασφαλίζει παράταση της ζωής και καλύτερη κλινική εικόνα των ασθενών.

Τα παραπάνω εξασφαλίζονται με έλεγχο των πρωτεϊνών σηματοδότησης καρκινικών κυττάρων (ειδικά των καρκινικών βλαστοκυττάρων υπεύθυνων για την αναζωπύρωση και  ανοχή στις θεραπείες).

Το Κωνσταντίνειο Ερευνητικό Κέντρο εκτός από τον ποσοτικό προσδιορισμό των παραπάνω βιοδεικτών προτείνει και μεθόδους ελέγχου των.

Για κάθε ενδιαφερόμενο το τελικό πρόγραμμα του συνεδρίου ακολουθεί στον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.pcscongress.com/gcc2019/article.asp?articleid=167.