11/8/2008.

Βραβείο παρουσίασης πρωτότυπης ερευνητικής εργασίας με τίτλο:

«Μελέτη της επίδρασης των θεραπευτικών λουτρών ξηρού CO2, στη βελτίωση της άμυνας του ανθρώπινου οργανισμού με δράση στους υποπληθυσμούς των ΝΚ και ΝΚ-Τ λεμφοκυττάρων, στη λειτουργικότητά τους, καθώς και τη μείωση του χρόνιου πόνου, με δράση σε δείκτες ελέγχου του πόνου. Συμβολή στη μείωση της πολυφαρμακίας».

στους Καλλίστρατο Η, Τολιόπουλο Ι, Φραγκοράπτη Δ, Μπουγιουκλή Δ, Γέρου Σ, Φραγκοράπτη Ε.,

4ο Διεθνές Συνέδριο Πυρηνικής Ιατρικής, Θεσσαλονίκη.