Ο όρος Βιολογική εφαρμογή ή βιολογική θεραπεία ακόμα και σήμερα παρερμηνεύεται ή συγχέεται με τις κλασικές  θεραπείες. ΑΛΛΑ η ουσία είναι ότι δεν προκαλεί παρενέργειες.

Η αποτελεσματική βιολογική θεραπεία προϋποθέτει την κατανόηση των βιοχημικών μηχανισμών και του γενετικού υπόβαθρου της ασθένειας, για να εφαρμοστεί η κατάλληλη θεραπεία, η οποία θα ρυθμίσει παραμέτρους έτσι ώστε η φυσιολογία μας να λειτουργεί φυσιολογικά χωρίς παρενέργειες.

Επίσης, η Βιολογική θεραπεία στηρίζεται στο γεγονός ότι ο άνθρωπος δεν είναι ΜΟΝΟ μια βιολογική μηχανή αποτελούμενη από βιολογικά όργανα, ΑΛΛΑ ένα πολυεπίπεδο ον, ένα ενιαία ψυχοοργανικό σύνολο.

Η βιολογική θεραπεία διεγείρει ένα ή πολλαπλά ανθρώπινα συστήματα, ενεργοποιεί πολλούς φυσικούς μηχανισμούς με αποτελέσματα την αυτοθεραπεία του οργανισμού.

Το κέντρο μας ανέπτυξε και συνεχίζει να αναπτύσσει τέτοιες μεθολογίες προς όφελος του ασθενεί και προσπαθεί να τις τεκμηριώνει επιστημονικά.

Δύο τέτοιες τεχνικές είναι η χρήση και εφαρμογή του πλούσιου σε αιμοπετάλια αυτόλογο πλάσμα (PRP) και οι Βιο-οιξειδωτικές Θεραπείες-Θεραπείες με Υπεροδείδιο του Υδρογόνου (Η2Ο2) και Όζον (Ο3), οι οποίες θα αναλυθούν σε μελλοντικές ανακοινώσεις.