Πανεπιστήμιο Στάνφορντ &Buck  Ινστιτούτο Έρευνας για τη Γήρανση

Ενώ πολλές ασθένειες της γήρανσης έχουν συνδεθεί με το ανοσολογικό σύστημα, λείπουν οι ανοσολογικές μετρήσεις που μπορούν να εντοπίσουν τα άτομα που κινδυνεύουν περισσότερο. Οι ερευνητές έχουν δημιουργήσει ένα φλεγμονώδες ρολόι γήρανσης (inflammatory clock of aging….iAge) το οποίο μετρά το φλεγμονώδες φορτίο και προβλέπει πολύ νοσηρότητα, αδυναμία,την  υγεία του ανοσοποιητικού,την  καρδιαγγειακή γήρανση και σχετίζεται επίσης με εξαιρετική εκατονταετή μακροζωία.

Σε μελέτες του ανοσοποιητικού 1001 ηλικιωμένων ανθρώπων [πάνω  από 80] οι ερευνητές εντόπισαν  μια  χημειοκίνη που σχετίζεται με την καρδιακή γήρανση, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για έγκαιρη ανίχνευση παθολογίας που σχετίζεται με την ηλικία,παρέχοντας στόχο για παρεμβάσεις. Οι βασικές ανοσολογικές μετρήσεις για  εντοπισμό ατόμων που κινδυνεύουν να αναπτύξουν μεμονωμένες ή ακόμη και πολλαπλές χρόνιες ασθένειες της γήρανσης λείπουν.

Η χημειοκίνη CXCL9 είναι μια ανοσοποιητική πρωτεΐνη  που εμπλέκεται στην  ηλικιακή  συστηματική χρόνια φλεγμονή και καρδιακή γήρανση..Η CXCL9 [με την ισχυρότερο συνεισφορά  στο iAge] συνήθως καλείται σε δράση για να προσελκύσει λεμφοκύτταρα στη θέση μιας λοίμωξης. Αλλά η  CXCL9 ρυθμίζει πολλαπλά γονίδια που εμπλέκονται στη φλεγμονή και εμπλέκεται στην κυτταρική γήρανση, την αγγειακή γήρανση και την ανεπιθύμητη καρδιακή αναδιαμόρφωση. Η σίγαση της  CXCL9 ανέστρεψε την απώλεια λειτουργίας στη γήρανση των ενδοθηλιακών κυττάρων σε ανθρώπους  και ποντικούς. Στα αποτελέσματα  επισημάνθηκε ότι κατά μέσο όρο, οι εκατονταετείς έχουν ανοσολογική ηλικία κατά 40 χρόνια νεότεροι, με παράδειγμα έναν απολύτως, εξαιρετικά υγιή άνδρα[ Ιταλό]105 ετών που έχει το ανοσοποιητικό σύστημα  25 χρόνοι.

Οι ερευνητές βρήκαν μια συσχέτιση μεταξύ της CXCL9 και αποτελεσμάτων από τον έλεγχο  ταχύτητας των παλμών [μέτρο αγγειακής δυσκαμψίας]. Αυτοί οι άνθρωποι είναι όλοι υγιείς σύμφωνα με όλες τις διαθέσιμες εργαστηριακές εξετάσεις και κλινικές εκτιμήσεις, αλλά χρησιμοποιώντας το iAge προβλέφθηκε  ποιος είναι πιθανό να πάσχει από υπερτροφία της αριστερής κοιλίας (διεύρυνση και πάχυνση των τοιχωμάτων της ) και αγγειακή δυσλειτουργία.

Το iAge μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εντοπίσει τον κίνδυνο κάποιου να αναπτύξει πολλαπλές χρόνιες ασθένειες, αξιολογώντας τη σωρευτική  βλάβη στο ανοσοποιητικό του σύστημα πολλά χρόνια νωρίτερα. Σε πρόσφατες  μελέτες της γήρανσης εντοπίσθηκαν χαρακτηριστικά  της διαδικασίας γήρανσης αλλά δεν ερευνήθηκε η ηλικιακή δυσλειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος . Καθίσταται σαφές ότι πρέπει να δωθεί  μεγαλύτερη προσοχή στο ανοσοποιητικό σύστημα με την ηλικία, δεδομένου ότι σχεδόν κάθε ασθένεια [που σχετίζεται με την ηλικία] υπάρχει η  φλεγμονή ως μέρος της αιτιολογίας του. Εάν είναι ενεργός μια χρόνια φλεγμονή, θα υπάρχει  γονιδιωματική αστάθεια, μιτοχονδριακή δυσλειτουργία και προβλήματα με τη σταθερότητα των πρωτεϊνών. Η συστηματική χρόνια φλεγμονή προκαλεί φθορά των τελομερών και επιγενετικές αλλοιώσεις. Είναι σαφές ότι σ’αυτά τα χαρακτηριστικά  της γήρανσης πρέπει να προστεθεί  και η φλεγμονή.

 

Η χημειοκίνη CXCL9 …[Chemokine (C-X-C ligand 9] είναι  μια κυτοκίνη [επάγεται από IFN-γ] παίζει ρόλο στην πρόκληση χημειοταξίας , στην διαφοροποίηση και πολλαπλασιασμό των λευκοκυττάρων και στην πρόκληση εξαγγείωσης.

Ο υποδοχέας CXCL9 / CXCR3 ρυθμίζει τη μετανάστευση, τη διαφοροποίηση και την ενεργοποίηση των ανοσοκυττάρων,μέσω  στρατολόγησης CTLs, ΝΚ, κυττάρων ΝΚΤ και μακροφάγων.

Για την ενεργοποίηση των ανοσοκυττάρων, η CXCL9 διεγείρει τα ανοσοκύτταρα μέσω ενεργοποίησης Th1, της οποίας τα κύτταρα  παράγουν IFN-γ , TNF- α , IL-2 και ενισχύουν την αντικαρκινική ανοσία διεγείροντας CTLs, κύτταρα ΝΚ και μακροφάγα.

 

Η CXCL9 έχουν αποδειχθεί  βιοδείκτης για  ανάπτυξη καρδιακής ανεπάρκειας και δυσλειτουργίας  της αριστερής κοιλίας, υποδηλώνοντας μια παθοφυσιολογική σχέση μεταξύ των επιπέδων αυτής της χημειοκινης και της ανάπτυξης ανεπιθύμητης καρδιακής αναδιαμόρφωσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αναστολείς  της CXCL9: Ρεσβερατρόλη, Κουρκουμίνη, Επιγαλλοκατεχίνη, Κερκετίνη.

 

ΠΗΓΗ: [ Nature Aging. Ιουλ. 2021].