Το Κωνσταντίνειο Ερευνητικό Κέντρο σας εύχεται

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ,  με

ΥΓΕΙΑ,

ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ,

ΕΙΡΗΝΗ!!!