Σε σχεση   με την εμφάνιση  του COVID-19 στην Κίνα υπάρχει ζώνη ανεπάρκειας σεληνίου από τα βορειοανατολικά προς νοτιοδυτικά της χώρας  με τη χαμηλότερη όσο και την υψηλότερη κατάσταση σεληνίου στον κόσμο.

Μια σειρά από ενδιαφέρουσες μελέτες έδειξαν ότι η ανεπάρκεια σεληνίου του ξενιστή αύξησε την λοιμογόνο δράση των ιών RNA όπως  coxsackievirus B3 και  γρίπης Α. Η ανεπάρκεια σεληνίου{σε πειραματοζωα}  δεν μπορεί  να παράγει επαρκείς αντιοξειδωτικές σεληνοπρωτεΐνες  για  προστασία του ξενιστη με  αποτέλεσμα  τη μετάλλαξη του ιού σε μια μολυσματική μορφή που προκαλεί  πιο σοβαρή παθολογία. Αυτά τα ευρήματα ρίχνουν φως σε μια ασθένεια ανεπάρκειας σεληνίου στον άνθρωπο, οπου μια καρδιομυοπάθεια γνωστή ως νόσος Keshan, που πήρε το όνομά της από την περιοχή στη βορειοανατολική Κίνα όπου ήταν ενδημική. Η ασθένεια έδειξε μια εποχιακή διακύμανση, υποδηλώνοντας έναν ιικό συμπαράγοντα που αργότερα αναγνωρίστηκε ως coxsackievirus B3 Όταν στον  πληθυσμό  χορηγηθηκε συμπληρωμα σεληνιου, η συχνότητα εμφάνισης της νόσου Keshan μειώθηκε δραματικά

Σημαντικά κλινικά οφέλη από τα συμπληρώματα σεληνίου έχουν επίσης καταδειχθεί σε άλλες ιογενείς λοιμώξεις, συμπεριλαμβανομένου του HIV-1 [όπου έχει διαπιστωθεί αρνητικός συσχετισμός μεταξύ κατάστασης σεληνίου και θνησιμότητας],σε καρκίνο  ήπατος που συνδέεται με ηπατίτιδα Β. και σε ασθενείς με «επιδημία αιμορραγικού πυρετού» που αντιμετωπίστηκε επιτυχώς με στοματικό {sodium selenite}νατριο/σεληνίτη, δίνοντας συνολική μείωση κατά 80% στη θνησιμότητα. Ως εκ τούτου, το σελήνιο φαίνεται να σχετίζεται με έναν αριθμό εξελικτικών ιών, μέσω  ανοσορρυθμιστικών επιδράσεων  στο ανοσοποιητικό και την ικανότητά του (ειδικά σε ανεπάρκεια) να επηρεάζει τη μετάλλαξη και την εξέλιξη του ιού Αυτές και άλλες μελέτες  ώθησαν στην  υπόθεση ότι η κατάσταση του σεληνίου σχετίζεται με την έκβαση της νόσου COVID-19 στην Κίνα.

Σε αυτήν την αναδρομική ανάλυση βάσει πληθυσμού, συλλέχθηκαν  δεδομένα σε πραγματικό  από καθημερινές ενημερώσεις των αναφορών επιτροπών υγείας κάθε επαρχίας, δήμου ή πόλης {επαρχίες ή δήμους με> 200 περιπτώσεις και πόλεις με> 40 περιπτώσεις }σχετικά με αριθμό επιβεβαιωμένων περιπτώσεων COVID-19 που θεραπεύτηκαν και  που πέθαναν . Σύμφωνα με την Εθνική Επιτροπή Υγείας της Κίνας, θεραπευμένοι ασθενείς είναι εκείνοι στους οποίους η θερμοκρασία έχει επιστρέψει στο φυσιολογικό για> 3 ημέρες, τα αναπνευστικά συμπτώματα βελτιώνονται σημαντικά, η απεικόνιση των πνευμόνων δείχνει σημαντική μείωση της φλεγμονής και υπάρχει αρνητική δοκιμή νουκλεϊκών οξέων του αναπνευστικού παθογόνο σε 2 διαδοχικές  δειγματοληψίες.

Τα μεγαλύτερα σύνολα δεδομένων που διατίθενται για την κατάσταση σεληνίου στην Κίνα είναι η συγκέντρωση σεληνίου στα μαλλιά Το ποσοστό θεραπείας εντός της επαρχίας Hubei{ πρωτεύουσα  η Wuhan} ήταν σημαντικά χαμηλότερο από αυτό σε όλες τις άλλες επαρχίες .Αντίστοιχα, το ποσοστό θνησιμότητας εντός της επαρχίας Hubei ήταν σημαντικά υψηλότερο από το ποσοστό θανάτου σε επαρχίες εκτός Hubei: 3,0% σε σύγκριση με 0,6%. Αυτές οι αναλύσεις δείχνουν ότι τα δεδομένα αποτελεσμάτων για το Hubei και το εξωτερικό-Hubei είναι στατιστικά διακριτά, απαιτώντας τη χωριστή αντιμετώπιση της  Hubei (όπου η θνησιμότητα ήταν πολύ υψηλότερη) και εκτός του Hubei.

Κατά την επιθεώρηση των δεδομένων είναι αξιοσημείωτο ότι το ποσοστό θεραπείας στην πόλη Enshi, στο 36,4%, ήταν πολύ υψηλότερο από αυτό των άλλων πόλεων Hubei, με συνολικό ποσοστό θεραπείας  13,1% Το Enshi φημίζεται για την υψηλή πρόσληψη σεληνίου και την κατάστασή του [μέσος όρος 3,13 ± 1,91 mg / kg για τις γυναίκες και 2,21 ± 1,14 mg / kg για τους άνδρες  σε συγκρση  με την  Hubei  που ηταν 0,55 mg / kg. Η πρόσληψη σεληνίου στο Enshi αναφέρθηκε ως 550 μg / ημέρα το 2013

Παρόμοια επιθεώρηση δεδομένων από επαρχίες εκτός Hubei δείχνει ότι μια άλλη  επαρχία {Heilongjiang} στη βορειοανατολική Κίνα, μια περίφημη περιοχή χαμηλού σεληνίου στην οποία βρίσκεται το Keshan, είχε πολύ υψηλότερο ποσοστό θανάτου, στο 2,4%, σε σύγκριση με άλλες επαρχίες (0,5%). Η πρόσληψη σεληνίου καταγράφηκε ως μόνο 16 μg / ημέρα σε μια δημοσίευση του 2018 ενώ το σελήνιο μαλλιών στην πεδιάδα Songnen της Heilongjiang μετρήθηκε ως μόνο 0,26 mg / kg .

ΠΗΓΗ: Margaret P Rayman, Ramy Saad, Kate Bennett, Ethan Will Taylor, Jinsong Zhang. Association between regional selenium status and reported outcome of COVID-19 cases in ChinaThe American Journal of Clinical Nutrition, 2020; DOI: 10.1093/ajcn/nqaa095