Στο Παγκόσμιο Συνέδριο Αιματολογίας που πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη στο 2005 παρουσιάστηκαν 5 επιστημονικές εργασίες. Οι τρεις απο αυτές έδειξαν ότι τρεις ουσίες που δοκιμάστηκαν μειώνουν την συσσώρευση των αιμοπεταλίων, ενώ οι άλλες δύο περιλάμβαναν δυο ουσίες όπως η ρεσβερατρόλη και η απιγενίνη όπου προκάλεσαν ισχυρή διέγερση των φυσικών κυτταροκτόνων κυττάρων.

Κάντε κλικ εδώ για τις περιλήψεις στα Αγγλικά

Παρακάτω φωτογραφίες από το Συνέδριο και από την Πόλη