Ο όρος βιολογική ή φυσική θεραπεία είναι πολύ παρεξηγημένος σήμερα ή δεν έχει αποδοθεί σωστά ως αναφορά την ερμηνεία του, αλλά και την αποτελεσματικότητά του. Επίσης, περιλαμβάνει πολλές διαφορετικές μεθόδους πρόληψης και θεραπευτικής προσέγγισης. Βλέπει τον ασθενή σαν ένα άτομο. Περιλαμβάνει θεραπευτικές μεθόδους όπως είναι ο Βελονισμός, η Ομοιοπαθητική, Φυσικοπαθητική ,Θεραπευτική Διατροφή, Οστεοπαθητική ή ενεργειακή θεραπευτική με την μέθοδο των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων κλπ

Γενικά το φυσικοπαθητικό υγιεινό σύστημα θεραπείας αποσκοπεί στην τόνωση του Αμυντικού μηχανισμού του σώματος χρησιμοποιώντας φυσικά , ακίνδυνα μέσα όπως για παράδειγμα, τη νηστεία, η οποία βοηθά στην απομάκρυνση των τοξινών, και άλλων δηλητηρίων που είναι και η αιτία της αρρώστιας. Με την νηστεία ο οργανισμός ενδυναμούται και ποτέ αποδυναμούται εφόσον δίνει την ευκαιρία στο σώμα να αυτοκαθαριστεί από τα εμπόδια τοξίνες και δηλητήρια, που παρεμποδίζουν την ελεύθερη ροή της νευρικής ενέργειας, και του αίματος , που θεωρείται το ρεύμα της ζωής. Η φυσική θεραπεία που είναι εναλλακτική θεραπευτική αγωγή χρησιμοποιεί βότανα, φυσικές βιταμίνες, οργανικά άλατα, υδροθεραπεία, ηλιοθεραπεία, γυμναστική, θεραπευτικό μασάζ, φυσική υγιεινή διατροφή, χειροθεραπευτικές διευθετήσεις, αλλαγές τρόπου ζωής, αλκαλική δίαιτα, εξισορρόπηση της νευρικής ενέργειας, ομοιοπαθητικές ουσίες σύμφωνα με την ιδιοσυγκρασία του αρρώστου, η βελονισμό για εξισορρόπηση του ενεργειακού ρευστού του οργανισμού.

Η Στοχευμένη Θεραπεία αναφέρεται στη χρήση βιολογικών προϊόντων , κυττάρων ή πρωτεϊνών. Η έλλειψη ομοφωνίας σχετικά με τον ορισμό δεν ήταν απαγορευτική συνθήκη ώστε αυτή η ομάδα παραγόντων να περιλαμβάνει ορμόνες, κυτταροκίνες, μονοκλωνικά αντισώματα, στοχευμένα μικρά μόρια εναντίον των μη μεταγράψιμων δομών RNA (antisense) και εμβόλια κατά του καρκίνου. Αυτές οι φαρμακοθεραπείες σχεδιάστηκαν με βάση τη γνώση της κλινικής τους φαρμακολογίας και τη μοριακή βιολογία, ώστε να βελτιστοποιηθεί η δράση τους και να ελαχιστοποιηθεί η τοξικότητα στους φυσιολογικούς ιστούς. Η αποτελεσματικότητα θεραπειών με τα μονοκλωνικά αντισώματα, την ιντερφερόνη -α, την IL-2 και η χρήση των εμβολιασμών με δενδριτικά κύτταρα έχει καθιερωθεί ενώ η γνωστική σφαίρα της στοχευμένης θεραπείας διευρύνεται συνεχώς

Η εμβάθυνση των γνώσεών μας για την παθογένεια των αυτοάνοσων νοσημάτων και η πρόοδος της βιοτεχνολογίας έχουν ανοίξει νέους δρόμους που υπόσχονται, μέχρις ότου επιτευχθεί η αιτιολογική, ειδικότερη θεραπεία λιγότερες, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, ανεπιθύμητες ενέργειες, καλύτερο και γρηγορότερο θεραπευτικό αποτέλεσμα. Με τις στοχευμένες αυτές θεραπείες φιλοδοξούμε να επιτύχουμε, πέραν της ύφεσης των συμπτωμάτων, ύφεση της νόσου

Ο ανθρώπινος οργανισμός είναι ανοικτό βιοκυβερνητικό σύστημα, κύριος σκοπός του οποίου είναι η διατήρηση της ομοιόστασης (σταθερότητα του εσωτερικού περιβάλλοντος). Για τον λόγο αυτό διαμορφώθηκαν εξελικτικά μία σειρά βιολογικών δομών όπως για παράδειγμα αισθητήρια όργανα, υποδοχείς, νευρικό σύστημα, ανοσοποιητικό σύστημα, ενδοκρινικό σύστημα, μυϊκό σύστημα κλπ. των οποίων η διαδικτύωση εγγυάται την διατήρηση της ομοιόστασης (η οποία χωροχρονικά είναι μια άκρως δυναμική έννοια). Στον υγιή οργανισμό η διαδικτύωση και συνεργασία των βιολογικών αυτών δομών και συστημάτων λειτουργεί άψογα και αυτόματα. Αν όμως υπάρχουν διαταραχές είτε σε επίπεδο βιολογικών δομών είτε σε επίπεδο διαδικτύωσής τους, τότε έχουμε την εμφάνιση συμπτωμάτων (π.χ. πόνος) ή λειτουργικών διαταραχών.

Ο θεραπευτής-γιατρός που ασχολείται με βιολογικές θεραπείες θα πρέπει να έχει πλήρη εξειδίκευση και γνώσεις αλλά και μακροχρόνια εμπειρία για να μπορέσει να τις εφαρμόσει. Επίσης, θα πρέπει να διαθέτει υψηλό φρόνημα, αλλά και ήθος για να εξηγήσει στο ασθενή τον ακριβή τρόπο δράσης και στόχευσης και βέβαια το τι θέλει να πετύχει με την θεραπεία του.

Αν τηρηθούν βασικοί κανόνες ηθικής και δεοντολογίας είναι πέρα από βέβαιο ότι κερδισμένοι θα είναι οι ασθενείς ή άτομα που ασχολούνται με την πρόληψη αλλά και την ποιότητα της υγείας τους.