Οι ερευνητές  αποκάλυψαν κύτταρα, από μέρη όγκων των νεφρών, να συμπεριφέρονται διαφορετικά και ότι  στο κέντρο  είναι πιο επιθετικά  με υψηλότερη πιθανότητα εξάπλωσης.

Διαπίστωσαν ότι τα κύτταρα στο κέντρο των όγκων έχουν λιγότερο σταθερό γονιδίωμα και μεγαλύτερη πιθανότητα εξάπλωσης σε δευτερεύουσες περιοχές ενώ αντιθέτως, τα κύτταρα στο άκρο του όγκου είχαν χαμηλότερα ποσοστά ανάπτυξης.

Τα καρκινικά κύτταρα στην κεντρική ζώνη του όγκου αντιμετωπίζουν σκληρές υποξικές περιβαλλοντικές συνθήκες, καθώς υπάρχει έλλειψη παροχής αίματος και οξυγόνου. Παρατηρήθηκε  ένας υποκλωνικός  φαινότυπος  και πιο επιθετικής ανάπτυξης στο κέντρο του όγκου, με αυξημένο φορτίο αλλαγών αριθμού αντιγράφων, υψηλότερη νέκρωση και πολλαπλασιασμό.

Τα κύτταρα αυτά πρέπει να προσαρμοστούν για να επιβιώσουν, γεγονός που τα καθιστά ισχυρότερα και πιο επιθετικά και  μπορούν να εξαπλωθούν .

Τα αποτελέσματα υπογραμμίζουν την ανάγκη να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο κέντρο του όγκου για να κατανοήσουμε πώς εξαπλώνεται ο καρκίνος και να βρεθούν τα καρκινικά κύτταρα που αποτελούν τη μεγαλύτερη απειλή για τον ασθενή. Οι παρατηρήσεις ρίχνουν φως στο είδος των περιβαλλοντικών συνθηκών που  προωθούν την εμφάνιση επιθετικών συμπεριφορών.

Συμπέρασμα: Οι μεταστατικοί υποκλώνοι προέρχονται κατά προτίμηση από το κέντρο του όγκου.

ΠΗΓΗ: Ινστ. Francis Crick, Royal Marsden, UCLκαι Νοσ. Cruces {Nature Ecology  and Evolution 17/5/2021}