Οι υποπληθυσμοί CAF περιλαμβάνουν τρεις λειτουργικές κατηγορίες (υπερσυστάδες)

1]σταθερής κατάστασης (steady state-like…SSL)

2]μηχανοαπόκρισης (mechanoresponsive ….MR)

3]ανοσοτροποποιητικό (immunomodulatory …IM ).

Οι ινοβλάστες που σχετίζονται με τον καρκίνο (CAFs) αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του μικροπεριβάλλοντος του συμπαγούς όγκου και η ισορροπία μεταξύ των υπερσυστάδων CAF έχει σημαντικές μεταφραστικές επιπτώσεις.

Οι συμπαγείς όγκοι συμβάλλουν σε περισσότερο από το 80% των θανάτων από καρκίνο. Για τους περισσότερους τύπους συμπαγών όγκων, η θεραπεία περιλαμβάνει συνδυασμό χημειοθεραπείας, ακτινοβολίας και χειρουργικής επέμβασης. Οι προσεγγίσεις που στοχεύουν πολλαπλούς τύπους κυττάρων στο μικροπεριβάλλον του όγκου (TME) βελτιώνουν τη θεραπευτική αποτελεσματικότητα. Το TME αποτελείται από μετασχηματισμένα καρκινικά κύτταρα μαζί με μη μετασχηματισμένα στρωματικά κύτταρα συμπεριλαμβανομένων των ανοσοκυττάρων, των CAF. Κλινικά, οι συμπαγείς όγκοι συχνά αναγνωρίζονται από τη σταθερή υφή τους σε σύγκριση με το καλοήθη παρέγχυμα. Αυτό αποδίδεται στα CAF, τα οποία εκκρίνουν συστατικά εξωκυτταρικής μήτρας (π.χ. κολλαγόνα), δημιουργώντας ένα πυκνό ινωτικό δίκτυο (δεσμοπλασία) στον όγκο Παρά την αφθονία τους σε συμπαγείς όγκους, τα CAF δεν στοχεύουν στην κύρια θεραπεία του καρκίνου επειδή η ετερογένεια και οι λειτουργίες του CAF παραμένουν ελλιπώς κατανοητές

Τα CAFs διευκολύνουν τον πολλαπλασιασμό, την εισβολή και τη μετάσταση του όγκου και συχνά συνδέονται με κακή πρόγνωση.

Ωστόσο, η αδιάκριτη μείωση του CAF μπορεί να επιταχύνει την εξέλιξη του όγκου.

Η ετερογένεια CAF χαρακτηρίζεται ίσως καλύτερα από την άποψη της έκφρασης δείκτη κυτταρικής επιφάνειας. Εκφράζουν κανονικούς δείκτες που σχετίζονται με ινοβλάστες,ωστόσο, δεν υπάρχει κανένας ενιαίος δείκτης για όλα τα CAF . Επιπλέον, δεν έχει ακόμη καθοριστεί εάν μεμονωμένοι υποπληθυσμοί CAF διατηρούνται σε όλους τους τύπους και είδη όγκων.

ΠΗΓΗ: [Cancer cell Oct.2022]