Εισαγωγή στην Ηλεκτρομαγνητική Φυσιολογία του Ανθρώπου

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΚΟΗΘΕΙΑ

Δρ. Άγγελος Μ. Ευαγγέλου, Καθηγητής Φυσιολογίας,

Επίτιμο Μέλος Κωνσταντίνειου Ερευνητικού Κέντρου

Τα έμβια όντα, μεταξύ των οποίων και o άνθρωπος, του πλανήτη μας, ζουν επί δισεκατομμύρια χρόνια, υπό την επίδραση διάφορων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων. Η πρώτη επίδραση που ασκείται στα όντα είναι του γήινου μαγνητικού πεδίου με συχνότητα 7-8 Hz και ένταση που κυμαίνεται από 35 mT στον ισημερινό μέχρι 75 mT στους πόλους. Ο ίδιος ο άνθρωπος έχει δικό του μαγνητικό πεδίο συχνότητας περίπου 7,8 Hz ( και έντασης μεγέθους μΤ).

Ο πλανήτης μας όμως καθώς και τα έμβια βομβαρδίζεται καθημερινά από ένα τεράστιο εύρος ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών από τα πολύ χαμηλής συχνότητας (ELF &VLF) μέχρι και την ιονίζουσα (ακτίνες Χ) και την κοσμική ακτινοβολία. Αυτά τα πεδία είναι τα φυσικά πεδία στα οποία το μαγνητικό πεδίο της γης καθώς και η γήινη ατμόσφαιρα (για την κοσμική ακτινοβολία )προσέφερε σημαντική προστασία. Όμως από τις αρχές του19ου αιώνα η ανθρωπογενής δραστηριότητα προσέθεσε ένα σημαντικό εύρος πεδίων (ηλεκτρισμός, ραντάρ, επικοινωνίες κ..α.) που κάλυψαν το μέχρι τότε κενό εύρος μέχρι τις συχνότητες του ορατού φωτός.

Η εξάρτηση των λειτουργιών του ανθρώπου και άλλων μορφών ζωής από τα διάφορα ΗΜΓνητικά πεδία είναι γνωστή από μελέτες ήδη από το 1890 καθώς και της υγείας του ανθρώπου από τις μεταβολές του μαγνητικού πεδίου που προκαλούνται από τις περιοδικές ηλιακές μαγνητικές καταιγίδες (Zadhin M, 2001).

Φορέας του ΗΜΓνητικού πεδίου είναι το ΗΜΓνητικό κύμα το οποίο περιέχει ένα ηλεκτρικό και ένα μαγνητικό σκέλος (κύμα) τα οποία διαδίδονται μαζί κάθετα και ισοφασικά το ένα με το άλλο με ταχύτητα ( στο κενό) ίση με αυτή του φωτός (c).

Ο άνθρωπος ( και όλα τα έμβια ) είναι, πέραν των άλλων και ένα δίκτυο παραγωγής και υποδοχής-διάδοσης και εκπομπής ηλεκτρομαγνητικών πεδίων. Η ηλεκτρική λειτουργία των διαφόρων συστημάτων, τα σωμάτια σιδήρου στα κύτταρα του κωναρίου, η λειτουργία των πρωτεϊνών ως ημιαγωγών, των συστατικών της κυτταρικής μεμβράνης ( λιπιδίων πρωτεϊνών κ.α.) και του ενδο- και εξωκυττάριου νερού ως «υγρών κρυστάλλων», στοιχειοθετούν την άποψη του παραγωγού, πομπού και δέκτη ηλεκτρομαγνητικής πληροφορίας. Είναι σήμερα γνωστό ότι οι κυτταρικοί-σωματικοί μικροσωληνίσκοι είναι αγωγοί ΗΜΓνητικών κυμάτων (f=1013 Ηz και των αρμονικών τους, σε λ= mm) που συντονίζουν τις κυτταρικές λειτουργίες (Lasley & Primram,1991),τα κεντροσωμάτια περιέχουν οξείδια του πυριτίου και εκπέμπουν και δέχονται ΗMΓνητικά «σήματα». Το ανθρώπινο σώμα παράγει μια σειρά θεμελιωδών ΗΜΓνητικών συχνοτήτων χαρακτηριστικών της δομής και της λειτουργίας του (Andreyev YA, Bely MA, Sit’ko SP,1982). Τα νευρικά κύτταρα εκπέμπουν και λαμβάνουν ΗΜΓνητικά πεδία στην περιοχή ELF (Elul J UCLA, 1967). Η κυτταρική μεμβράνη συμπεριφέρεται ως κρυσταλλοδίοδος ή τρανζίστορ , μετατρέποντας τα εναλλασσόμενα ΗΜΓνητικά πεδία σε συνεχή και ενισχύοντάς τα. (Pinkard W,1985). To κυτταρικό DNA εκπέμπει ΗΜΓνητικά κύματα (τύπου Laser), με τα οποία γίνεται η ένδο – και διακυτταρική επικοινωνία. Ακόμη τα κύτταρα προ του θανάτου τους , εκπέμπουν ένα χαρακτηριστικό ΗΜΓνητικό κύμα ενημερώνοντας τα υπόλοιπα (Popp F.A 1986 & 1989)

Οι μετρήσεις των διαφόρων λειτουργιών με τη μορφή ηλεκτρομαγνητικών συχνοτήτων με τα σύγχρονα μαγνητόμετρα (SQUIDs) και με τις συσκευές Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού (NMR, MRI) είναι σήμερα γεγονός. To 1960 οι Mosalenko Y et al, κοινοποίησαν μια ηλεκτρονική συσκευή μεγάλης εμβέλειας εκπομπής και καταγραφής ραδιοσυχνοτήτων στο ανθρώπινο σώμα (Συχνότητες από 2-6 GHz, λ=mm-microwaves) και έδειξαν ότι η διαφορά μεταξύ εκπεμπόμενης και απαντώμενης συχνότητας μπορεί να δώσει διαγνωστικές πληροφορίες (Lin C: Bioelectromagnetics, 1992). Το 1970 Ρώσοι και Ουκρανοί ραδιοφυσικοί ανακάλυψαν ότι υπάρχει συντονισμός των ιστών και κυττάρων με πολύ υψηλής συχνότητας και χαμηλής έντασης Ραδιοκύματα. Έτσι για πρώτη φορά καταγράφηκαν οι ειδικές ραδιοσυχνότητες συντονισμού ανθρώπων, ζώων αλλά και άλλων συστατικών (βιολογικών και χημικών ουσιών) (Petrosyan V.I et al, 1970-Kositsky et al 2001). H εκπομπή και καταγραφή πολύ χαμηλής έντασης φωτονίων (βιοφωτονίων) από το ανθρώπινο σώμα, διαφορετικής συχνότητας για κάθε όργανο, είναι μια ακόμη σημαντική ένδειξη ( Cohen &Popp, -Indian J Exp Biology, 2003).

Η βιοπληροφορική έχει δείξει ότι η επικοινωνία, -η γλώσσα του σώματος -είναι ηλεκτρική και χημική. Οι νευρικές ηλεκτρικές διεγέρσεις περιέχουν πληροφορία , οι (βιο)χημικές ενώσεις-σήματα περιέχουν πληροφορία προς εκτέλεση, κωδικοποιημένη στη δομή τους. Τα κύτταρα είναι γεμάτα αποδέκτες της πληροφορίας( υποδοχείς) και περιέχουν όλες τις λειτουργικές δομές και τα βιοχημικά μονοπάτια, μετάφρασης και μεταγωγής της πληροφορίας αυτής στον πυρήνα προς εκτέλεση της εντολής . Είναι όμως μόνο αυτά τα δύο πληροφοριακά συστήματα που αποτελούν την γλώσσα του σώματος; Μήπως τα έμβια –και ο ανθρώπινος οργανισμός- επικοινωνούν παράλληλα και ηλεκτρομαγνητικά; Μπορεί μια εντολή κωδικοποιημένη ΗΜΓνητικά-ηλεκτρονικά να εκτελεσθεί από τον οργανισμό ή και τα κύτταρα των έμβιων όντων ;

Το 1995 οι Edler και συνεργάτες, έδειξαν ότι οι βάτραχοι εκτελούν την μη μοριακή ηλεκτρονική εντολή της θυροξίνης και γίνονται υπερθυρεοειδικοί , ενώ το 2000 οι Thomas και συν. έδειξαν ότι τα ουδετερόφιλα μπορεί να ενεργοποιηθούν και να παράγουν δραστικές μορφές οξυγόνου (ελεύθερες Ρίζες) με ηλεκτρονική εκπομπή της οξικής μυριστικής φορβόλης. To 2005 δείξαμε ότι η ταυτόχρονη εκπομπή του ραδιοφωνικού φάσματος συντονισμού του NGF (αυξητικού νευρικού παράγοντα), σε κακοήθη κύτταρα μυελού των επινεφριδίων (PC12) προκαλεί τη διαφοροποίησή τους προς νευρώνες όπως και ο ίδιος ο NGF (Karkabounas et al 2005). Και δείξαμε ακόμη ότι κύτταρα Hela με αδρανοποιημένο το γονίδιο της πρωτεΐνης του θερμικού σοκ (heat shock protein 70) γίνονται θερμοάντοχα αν εκτεθούν στο ΗΜΓνητικό φάσμα της εν λόγω πρωτεΐνης ( Evangelou et al 2010) και ότι η εκπομπή του φάσματος συντονισμού της μορφίνης σε πειραματόζωα προκαλεί αναλγητικά φαινόμενα ανάλογα της ίδιας της μορφίνης (Verginadis et al 2009). Αυτά είναι μερικά από τα πειραματικά δεδομένα που συνηγορούν ότι πιθανώς η ηλεκτρομαγνητική είναι μία από τις γλώσσες του σώματος.

Ηλεκτρομαγνητική προσέγγιση στην κακοήθεια

H καρκινογένεση σήμερα αποδίδεται σε σημειακές μεταλλαγές κυρίως ογκοκατασταλτικών και ογκογόνων γονιδίων, ή γενετική αστάθεια από σοβαρές βλάβες χρωμοσωμάτων ( «χαοτικό γονιδίωμα» που οδηγεί σε ανευπλοειδία ) ή ακόμα σε πρωταρχικές γονιδιακές βλάβες βλαστοκυττάρων που σχηματίζουν τον κακοήθη κλώνο. Για να προσεγγίσουμε όμως τη νόσο αυτή από ΗΜΓγνητική άποψη πρέπει να διερευνήσουμε μερικά ειδικά χαρακτηριστικά των κακοήθων κυττάρων.

Τα κακοήθη κύτταρα σε σύγκριση με τα φυσιολογικά, έχουν τα εξής χαρακτηριστικά που καθορίζουν τις ηλεκτρομαγνητικές τους ιδιότητες:

Χαμηλότερη παραγωγή ενέργειας από τη μιτοχονδριακή αναπνοή & δυσλει-τουργία της Κ+-Να+ – ΑΤΡάσης

Μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε νερό (15-25%)

Ανώμαλη μοριακή σύσταση ενδοκυττάριου νερού (μειωμένος πολυμερισμός , τυχαία διάταξη διπόλων του Η2Ο)

Χαμηλή και ευαίσθητη οξειδοαναγωγική ισορροπία (redox)

Κάθετη διάταξη κεντροσωματίων ( περιέχουν οξείδιο του πυριτίου και λει-τουργούν ως quartz)

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά καθορίζουν και τις ιδιαίτερες ΗΜΓνητικές ιδιότητες των κακοήθων κυττάρων , που συνοπτικά είναι (Niemtzow RC,1987)

Χαμηλό δυναμικό ηρεμίας [ -15mV έως -40mV ]

Μεγαλύτερη διηλεκτρική σταθερά [περίπου10Χ ]

Χαμηλότερη παλμικότητα κυτταρικής μεμβράνης

Μεγαλύτερη ηλεκτρική αγωγιμότητα

Απώλεια της αρνητικής συμβολής των εκπεμπομένων φωτονίων και εκπομπή φωτονίων υψηλών συχνοτήτων

Μεγαλύτερη «πολικότητα» νεόπλαστων αγγείων.

Πίνακας 1: Δυναμικό ηρεμίας (διαμεμβρανικό) κακόηθων κυττάρων

Τύπος κυττάρου Διαμεμβρανικό δυναμικό(mV) Πηγή
Αστροκύττωμα ανθρώπου -14.07 +/-7.4 Black and Kornblith,1986
Γλοιοβλάστωμα ανθρώπου -37.0 +/- 15 Nielsson et al,1986
Υπόφυσεϊκά κακοήθη κυτταρα ανθρώπου -40.0 +/- 12.0 Dubinski &Oxford,1985
Ηπάτωμα ανθρώπου

Ηπάτωμα αρουραίου

-19.8 +/-7.1

-37.1+/- 4.3

Bingelli & Cameron,1980
Φυσιολογικά Κύτταρα Ανθρώπου -70 έως -90

Έτσι η Ηλεκτρομαγνητική προσέγγιση της Καρκινογένεσης υποστηρίζει την παρακάτω αλληλουχία γεγονότων:

Κατά πρώτον επέρχεται βλάβη της κυτταρικής μεμβράνης (αρχιτεκτονικής, σύνθεσης, οργάνωσης) με αποτέλεσμα εκροή ηλεκτρονίων και πρωτονίων(Η+), λόγω και της δυσλειτουργίας του αντιρρεύματος (αντλίας Να+-Η+) και της Κ+-Να+ – ΑΤΡάσης

Απώλεια των μηχανισμών παλίνδρομης ρύθμισης της διαρροής ιόντων.

Αυξανόμενη ενδοκυττάρια πενία ηλεκτρονίων & πρωτονίων με αποτέλεσμα την αύξηση του ενδοκυττάριου pΗ και μείωση του εξωκυττάριου.

Αύξηση της ηλεκτραρνητικότητας του εξωτερικού της πλασματικής μεμβράνης με αποτέλεσμα την μείωση του δυναμικού ηρεμίας του κυττάρου

Η ενδοκυττάρια αλκάλωση επιταχύνει τη γλυκόλυση, μεταβάλλει την έκφραση γονιδίων, παραβλάπτει τα επιδιορθωτικά ένζυμα, προάγει την γενετική αστάθεια οδηγεί σε αύξηση των γενετικών βλαβών με συνέπεια την περαιτέρω αποσταθεροποίηση των μεμβρανών και παρεμπόδιση της ενδοκυττάριας επικοινωνίας ( θετικό αναδραστικό κύκλωμα)

Το χαμηλό εξωκυττάριο pΗ ευνοεί εκλεκτικά την επιβίωση των κακοήθων κυττάρων, εις βάρος των φυσιολογικών και διαταράσσει την εξωκυττάρια επικοινωνία (θετικό ανατροφοδοτικό κύκλωμα)

Οι παραπάνω μεταβολές οδηγούν σε ένα μορφολογικά ετερογενή κυτταρικό πληθυσμό από τον οποίο η πλεονεκτική θέση των κακοήθων κυττάρων στο διαταραγμένο μικροπεριβάλλον, προάγει την επιβίωση και ανάπτυξη μιας τροποποιημένης (κακοήθους) κυτταρικής σειράς η οποία αναπτύσσεται σε κακοήθη όγκο.(RG Stern, et al, 1999).

Ποια όμως μπορεί να είναι η πιθανή «θεραπευτική δράση» των ΗΜΓνητικών πεδίων στην κακοήθεια;

Μέχρι τώρα έρευνες υποστηρίζουν ότι η έκθεση κακοήθων κυττάρων και πειραματοζώων με όγκους σε συντονισμένα, χαμηλής έντασης και ραδιοφω-νικής συχνότητας, πεδία μπορεί να οδηγήσει τα κακοήθη κύτταρα σε απόπτωση ή θάνατο και τους όγκους σε υποστροφή. Οι μέχρι τώρα εφαρμογές της μεθόδου αυτής σε περιορισμένο αριθμό ασθενών τελικού σταδίου με κακοήθειες και γλοιώματα εγκεφάλου, φαίνεται ότι υπόσχεται μιας μορφής αντιμετώπιση. Παλμικά και στατικά ΗΜΓνητικά κύματα φαίνεται επίσης ότι έχουν αναλγητική δράση , αντιφλεγμονώδη και επουλωτική σε ανθρώπους με κακώσεις , αυτοάνοσα πόνους φλεγμονώδους αιτιολογίας κ.α .

Πίνακας 2: Θεραπευτικές δράσεις ΗΜΓνητικών Πεδίων
Επιτάχυνση επούλωσης καταγμάτων, τραυμάτων, εγκαυμάτων

Αθλιατρικές κακώσεις (θλάσεις, τενοντίτιδες, τραυματικές αρθρίτιδες, ρήξεις τενόντων κ.α)

Οσφυαλγία

Ρευματοειδής αρθρίτιδα

Ψωρίαση

Μεταβολική ρύθμιση Σακχαρώδη Διαβήτη

Νόσος του Πάρκινσον

Σκλήρυνση κατά πλάκας (Πολλαπλή Σκλήρυνση)

Επιληψία

ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΝΟΣΟΙ ?

Θεωρώ ότι πρέπει να κλείσω αυτή την σύντομη περιγραφή του θέματος με την κατάληξη των Johnson MT και συνεργατών, στο άρθρο τους με τίτλο Noninvasive treatment using electromagnetic fields: current and emerging therapeutic potentials” Bιol Sci Ind, 2004 (Indiana University USA):

«Η Ηλεκτρομαγνητική Αγωγή (ΕΜTreatment) για την θεραπεία του πόνου, του καρκίνου, της επιληψίας, της σκλήρυνσης κατά πλάκας, της ρευματοειδούς αρθρίτιδας και των φλεγμονωδών παθήσεων βρίσκεται υπό συνεχή έρευνα. Η μακροπρόθεσμη επιτυχία αυτής της νέας επιστημονικής προσέγγισης είναι ακόμη άγνωστη. Αισιοδοξούμε ότι η Ηλεκτρομαγνητική Αγωγή έχει τη δύναμη να επιφέρει επαναστατικές μεταβολές στην ιατρική πρακτική , που μέχρι τώρα δυναστεύεται από την φαρμακοθεραπεία και τις χειρουργικές επεμβάσεις. Νέα θεραπευτικά εργαλεία που αναπτύσσονται και θα αναπτυχθούν στο μέλλον, παρέχουν δυνατότητες μη-επεμβατικών θεραπειών με χαμηλό βαθμό κινδύνου και χωρίς προβλήματα φαρμακευτικών παρενεργειών και αλληλεπιδράσεων»

Επιλεκτική Βιβλιογραφία

-Cohen S & Popp FA (2003): Biophoton emission of human body. In J Exp Biol 41:440-45.

Edler PC et al (1995) : Non-molecular Information Transfer from Thyroxin to Frogs with regard to homeopathetic toxicology. Vet Human Toxicol 37(3):259-60.

Evangelou A …..Karkabounas S (2010) : Restoration in tolerance to heat shock of knock down to HSP70 Hela cells , after exposure to electromagnetic signals of HSP70. Gen Physiol Biophys (submitted)

Karkabounas S, …and Evangelou A (2005): Electromagnetic (EMG) Signals of Nerve Growth factor (NGF) may induce differentiation of rat pheochromocytoma cells (PC12). XXXIII Meeting of the Intern Soc for Oncodevelopmental Biology & Medicine (ISOMB), Abstr Book 12, Rhodes, 2005

Karkabounas S ….and Evangelou A(2006): Effects of low intensity static electromagnetic radio-frequency fields on leiomyosarcoma and smooth muscle cell lines. Hell J Nucl Med 9(3):167-172

Niemzow RC(1987): Use of transmembrane potentials in the identification of tumour cells. Cancer Surveys 6(2):269-283

Stern RG et al (1999): Carcinogenesis and the plasma membrane. Med Hypothesis 65(2):367-372

Thomas Y et al (2000): Activation of Ηuman Neutrophils by Εelectronically Τtransmitted Phorbol-Myristate Acetate. Med Hypothesis 54(1):33-39,2000.

-Verginadis I, Simos Y,….Karkabounas S, Evangelou A (2009): Analgesic effects exerted by exposure of Wistar rats to the NMR spectrum of morphine.International Symposium of WIP “Algos” 18-21/08/09 Greece . (Oral Award)

Zadhin M (2001): Review of the Russian Literature on Biological Action of DC and Low –Frequency AC Magnetic Fields. Bioelectromagnetics 22:27-451