Ο Βασίλειος Τσιρτσίδης είναι απόφοιτος της ιατρικής σχολής Universita di Siena, και προσφέρει σήμερα μέσω του  ιατρείου του , ολοκληρωμένη φροντίδα για ολόκληρη την οικογένεια.

Ο ιατρός έχει εκπαιδευτεί στην εφαρμογή της   Ορθομοριακής Διατροφικής Ιατρικής, της Βοτανοθεραπείας .

Μέλημα του κ. Τσιρτσίδη Βασίλειου είναι η σωστή καθοδήγηση του ασθενούς, βάσει των εξατομικευμένων ιατρικών αναγκών του.

Με συνεχές έρευνα και αδιάκοπο διάβασμα ενσωματώθηκε στην ομάδα του Κωνσταντίνειου Ερευνητικού Κέντρου με την φυσική ρυθμιστική ιατρική και ενδιαφέρεται να προσφέρει στην βελτίωση της υγείας ατόμων που πάσχουν από καρκίνο, αυτοάνοσα, με προηγμένες εφαρμογές που θα ανεβάζουν το επίπεδο της ιατρικής με καινοτομικά κλινικοεργαστηριακά πρωτόκολλα.

Διεύθυνση στην Αλεξανδρούπολη

Βενιζέλου 72, Αλεξανδρούπολη, Τ.Κ. 68 100

Τηλ.: 25510 35050

Email: tsirtsidisv@hotmail.com