Ο Δρ. Κωνσταντίνος Ζησόπουλος ειδικεύτηκε στο Εργαστήριο Ιατροδικαστικής & Τοξικολογίας του Α.Π.Θ. από 01-12-2008 έως 30-11-2010 (δύο χρόνια που προβλέπονται από το νόμο) και με παράταση έως 31-03-2011.

Μετά συνέχισε της ειδικότητας της ιατροδικαστικής στο Παθολογοανατομικό Εργαστήριο του Ιπποκρατείου Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, από 01-04-2011 έως 31-03-2012 (ένας χρόνος που προβλέπεται από το νόμο) και με παράταση έως 04-06-2012 και απέκτησε την ειδικότητα στις 02-07-2012, ύστερα από εξετάσεις σε τριμελή επιτροπή καθηγητών.

Οι υπόλοιποι τίτλοι του είναι οι ακόλουθοι:

  • Αγροτικός ιατρός από 10/01/2013 έως 04/08/2014 ως υπόχρεος 12μηνης θητείας στο Π.Ι. Καπνοχωρίου του Κ.Υ. Σερβίων του νομού Κοζάνης, υπηρετώντας και εξάμηνη παράταση.
  • Επιστημονικά συνεργαζόμενος στο Εργαστήριο Ιατροδικαστικής & Τοξικολογίας του Α.Π.Θ. από 16-09-2014 έως 31-12-2015.
  • Πανεπιστημιακός Υπότροφος με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου (Πρόγραμμα ΕΛΚΕ ΝΠΙΔ) στο Εργαστήριο Ιατροδικαστικής & Τοξικολογίας του Α.Π.Θ. από 01-03-2016 έως 31-08-2018.
  • Ειδικός Πραγματογνώμονας Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης σε υποθέσεις Αστικού και Ποινικού δικαίου από το 2014 μέχρι και σήμερα.

Κάτοχος τίτλου Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Ενηλίκων