Στο συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα Σεπτέμβριο του 2005,  παρουσιάστηκαν δυο προφορικές μελέτες σε συνεργασία με τα εργαστήρια της ανοσολογίας της αναπαραγωγικής ιατρικής  Μιλλενόβα, Σικάγο, ΗΠΑ. Στην μια παρουσιάστηκαν 4 δείκτες που παίζουν σημαντικό ρόλο στην μείωση των καθ’ έξιν αποβολών και στις αποτυχημένες εξωσωματικές γονιμοποιήσεις.  Στην δεύτερη παρουσιάστηκε ο ρόλος της ανοσοσφαιρίνης G στην μείωση της λειτουργικότητας των ΝΚ λεμφοκυττάρων, που έχει ως σκοπό την πρόληψη των καθ’ έξιν αποβολών στην διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Κάντε κλικ εδώ για τις περιλήψεις στα Αγγλικά