Το πρώτο Πανελλήνιο Συνέδριο Αθηροσκλήρωσης πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη στις 10 Μαρτίου του 2005, και παρουσιάστηκαν 3 επιστημονικές εργασίες.  Οι εργασίες αυτές περιγράφουν με πρωτοποριακά πρωτόκολλα διάφορες ουσίες που προκαλούν αναστολή της αιμοπεταλιακής συσσώρευσης.

Κάντε κλικ εδω για τις περιλήψεις