Στο πρώτο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ιατρικής Βιοχημείας που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, παρουσιάστηκαν δυο πρωτοπόρες εργασίες που έδειξαν πως δυο ουσίες όπως η θυμόλη και η καρβακρόλη έχουν αντιαιμοπεταλιακές ιδιότητες αναστέλλοντας την δράση του υποδοχέα των αιμοπεταλίων.

Κάντε κλικ εδώ για τις περιλήψεις