Στο 16ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Ανοσολογίας που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι 6 Σεπτεμβρίου 2006, παρουσιάστηκαν τρεις επιστημονικές εργασίες. Η μία αναφέρεται στις αντιαιμοπεταλιακές ιδιότητες της Τριμεταζιδίνης, η δεύτερη στις αντικαρκινικές ιδιότητες του Κεφίρ, ενός προβιοτικού, και η τρίτη στην αύξηση της λειτουργικότητας των ΝΚ λεμφοκυττάρων με χορήγηση βιοκαταλυτών.

Κάντε κλικ εδώ να δείτε τις περιλήψεις

Φωτογραφίες από το συνέδριο και την όμορφη πόλη του Παρισίου!