Εκδόσεις


23/01/2018

Ioannis K. Toliopoulos “Major of Natural Killer Cells in Cancer Immunology and Reproductive Medicine”. Acta Scientific Cancer Biology 2.1 (2018):01.

Category : Publications

3/10/2017

SA Oikonomidis, YV Simos, IK Toliopoulos et al. June 2017. OXIDATIVE STRESS INCIDENCE ON THE SEVERITY OF KNEE OSTEOARTHRITIS.
J. Musculoskelet. Res. 20, 1750008

Category : Publications

19/11/2014

Vitamin C and E supplementation versus standard meloxicam regimen in the treatment of patients with chronic degenerative arthritis of the knee.

Category : Publications

10/01/2014

Yannis V Simos, Ioannis K Toliopoulos, Ioannis I Verginadis, Ilias V Karagounis, Pavlos S Charalampidis, Vasilios N Ragos, Angelos M Evangelou, Spiros C Karkabounas.Evaluation of intraperitoneal ozone application effects to rat’s antioxidant enzymes, superoxide dismutase and glutathione peroxidase. J App Pharm Sci, 2013; 3 (11): 035-039

Ioannis K Toliopoulos, Yannis V Simos, Stergios Oikonomidis and [...]

Category : Publications

3/07/2012

Έρευνα & Υγεία. Τόμος 2 τεύχος 3, Iούνιος 2011, ένα σύγχρονο περιοδικό του Κωνσταντίνειου Ερευνητικού Κέντρου για την πληροφόρηση του κοινού και της επιστημονικής κοινότητας

Category : Publications

29/12/2010

Έρευνα & Υγεία. Τόμος 1 τεύχος 2, Νοέμβριος 2010, ένα σύγχρονο περιοδικό του Κωνσταντίνειου Ερευνητικού ΚέντρουΈρευνα & Υγεία. Τόμος 1 τεύχος 2, Νοέμβριος 2010, ένα σύγχρονο περιοδικό του Κωνσταντίνειου Ερευνητικού Κέντρου

Category : Publications

23/06/2010

Έρευνα & Υγεία. Τόμος 1 τεύχος 1, Μάιος 2010, ένα σύγχρονο περιοδικό του Κωνσταντίνειου Ερευνητικού Κέντρου για την πληροφόρηση του κοινού και της επιστημονικής κονότητας. Έρευνα & Υγεία. Τόμος 1 τεύχος 1, Μάιος 2010, ένα σύγχρονο περιοδικό του Κωνσταντίνειου Ερευνητικού Κέντρου για την πληροφόρηση του κοινού και της επιστημονικής κονότητας.

Category : Publications