Ερευνητικά-Τεστ

TESTS-ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ:
Σημείωση: Τα πρωτόκολλα με τις ακόλουθες τεχνικές έχουν εξεταστεί ήδη με διαφορετικές μετρήσεις. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα για οποιοδήποτε ερευνητικό πρωτόκολλο που επιλέγεται να εκτελείται με τις ανωτέρω μεθοδολογίες.

 1. ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑ ΡΟΗΣ


  1) ΓΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΕΙΣ, ΓΙΑ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ (ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ), ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΟΣΟΦΑΙΝΟΤΥΠΟΥ (IMMUNOPHENOTYPE), ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΝΚ ΚΥΤΤΑΡΩΝ

  ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

  ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ (ANTIBODIES):
  CD45,CD2, CD3, CD4, CD8, CD14, CD19, CD16+56, CD 25, HLA-DR,TCRαβ, TCRγδ, ΝΚ Κύτταρα

  2) ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΜΦΟΫΠΕΡΠΛΑΣΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ-ΛΕΜΦΩΜΑΤΑ- ΜΥΕΛΩΜΑΤΑ.
  CHRONICS LYMPHOPROLIFERATIVE DISORDERS - LYMPHOMAS.
  ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

  ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ,
  ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ (SURFACE ANTIBODIES):
  CD19, CD5, CD20, CD38, CD45, CD23, CD43, CD11c, FMC7, CD79b, CD79a.
  CD1a, TCR, CD30, CD56.
  KAPPA, LAMBDA, IgM, IgD, IgG, IgA
  CD103, CD22, CD25, CD138

  ΚΥΤΤΑΡΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ (CYTOPLASMIC ANTIBODIES):
  ZAP70, KAPPA, LAMBDA, , IgM, IgD, IgG, IgA, CD3

  ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ (QUANTITATION ):
  CD20, CD38

  3) ΟΞΕΙΑ ΛΕΜΦΟΒΛΑΣΤΙΚΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ (ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA.
  ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

  ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ (SURFACE ANTIBODIES) :
  CD45, CD1a, CD2, CD3, CD5, CD7, CD4, CD8, CD19, CD20,
  CD22,CD79a, CD10, IgM, IgD, IgG, IgA, HLA-DR,

  ΚΥΤΤΑΡΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ (CYTOPLASMIC ANTIBODIES):
  TdT, IgM, CD3.

  4) ΟΞΕΙΑ ΜΥΕΛΟΒΛΑΣΤΙΚΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ (ACUTE MYELOBLASTIC LEUKEMIA).
  ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

  ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ (SURFACE ANTIBODIES) :
  CD45, CD2, CD13, CD14, CD15, CD19, CD33, CD34, CD56, CD61,
  CD64, CD117, HLA-DR, CD 36, CD71, GLYCOPHORIN A, CD41, CD61.

  ΚΥΤΤΑΡΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ (CYTOPLASMIC ANTIBODIES):
  MPO, LYSOSYME.

  5) ΠΑΡΟΞΥΣΜΙΚΗ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΥΡΙΑ (PNH)
  ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
  ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ (SURFACE ANTIBODIES):
  CD55, CD59 ΣΤΑ ΕΡΥΘΡΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΟΛΥΜΟΡΦΟΠΥΡΗΝΑ. (IN THE NEUTROPHILS AND THE RED BLOOD CELLS).

  6) ΑΝΟΣΟΦΑΙΝΟΤΥΠΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΩΝ
  (ΙΜΜUNOPHENOTYPE FOR DIAGNOSIS IN IMMUNODEFICIENCIES) SCID.

  ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ (SURFACE ANTIBODIES): CD3, CD4, CD8, CD16, CD56, CD19, CD20, CD40L, HLA-DR, TCRαβ, TCRγδ,
  CD45RO, CD45RA, CD62L, CD25, CD69, CD27, CD28, CD80, CD86.

  ΕΝΔΟΚΥΤΤΑΡΙΕΣ ΚΥΤΤΑΡΟΚΙΝΕΣ (CYTOPLASMIC CYTOKINES):
  IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-10, INF-γ, TNFa.

  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΦΑΓΟΚΥΤΤΑΡΩΝ. (PHAGOCYTOCIS).

  7) ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ HIV(+) ΑΤΟΜΩΝ
  ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ (SURFACE ANTIBODIES):
  CD45, CD14, CD3, CD4, CD8, CD19, CD16+56, CD45RA, CD45RO, CD38.

  ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ (QUANTITATION ):
  CD38.

  8) DNA ΑΝΑΛΥΣΗ
  ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΗ ΦΑΣΗ
      1. RELAXATION (G0/G1)
      2. SYNTHESIS DNA (S)
      3. MITOSIS (G2/M)
  DNA INDEX


  9) ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΠΤΩΣΗΣ (APOPTOSIS)
  ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ:
  ΑΝΝΕΧΙΝ V, PROPIDIUM IODIDE, APO-1, CD95.
  ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΟΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΔΙΩΝbr> BCL-2

  EΛΕΓΧΟΣ ΚΑΣΠΑΣΩΝ

  ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ ΤΟΥ DNA: DNA INDEX

  10) ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ CD34+ ΚΥΤΤΑΡΩΝ (STEM CELLS)
  CD45/CD34 WITH PROCOUNT KIT

  11) ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΛΥΤΩΝ ΜΟΡΙΩΝ (ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ, ΚΥΤΤΑΡΟΚΙΝΕΣ) ΣΤΟΝ ΟΡΟ Ή ΠΛΑΣΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΣΦΑΙΡΙΔΙΩΝ (BEADS) .
  • TH1/TH2 KIT (IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, TNF-a, IFN-g)
  • INFLAMMATION KIT (IL-8, IL-1b, IL-6, IL-10, TNF, IL-12p70)
  • ANGIOGENESIS KIT (IL-8, BFGF, VEGF, ANGIGENIN, TNF)
  • ANAPHYLATOXIN KIT (C4a, C3a, C5a)
  • CHEMOKINE KIT (IL-8, RANTES, MIG, MCP-1, IP-10
  • ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΚΙΝΩΝ ΣΕ ΔΑΚΡΥΙΚΟ ΥΓΡΟ
  • Βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα (BAL)
     º CD15 FITC /CD23PE /CD45 PerCP
     º CD3+, CD4+,CD8+,CD25+, CD3+HLA-DR+
     º CBA Th1/Th2
     º CBA Inflammation
     º CBA Chemokine
  • Γονιμότητα: CΒΑ:BDCΒΑ ΤΗ1/ΤΗ2


  12) ΜΕΤΡΗΣΗ DNA FRAGMENTATION KAI AΠΟΠΤΩΣΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ.


  13) ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΟΚΚΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΒΑΣΕΟΦΙΛΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ
  ΑΛΛΕΡΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ. (DEGRANULATION OF BASOPHILS)


  14) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ. (PLATELETS FUNCTION)
  • PAC-1, CD41, CD42a, CD42b, CD61, CD62P
  • GPIIb-IIIa

 2. ΑΝΟΣΟΕΝΖΥΜΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ELISA


  • Διαβήτης
     • ICA (inselt cell autoantibodies)
     • IAA (insulin antibodies)
     • GAD

  Διάφορες
  Anti-Thyroglobulin
  Anti-TPO
  PTH
  Helicobacter Pylori: IgG, IgM, IgA
  Candida Albicans: IgG, IgM, IgA

  Myoglobin
  Troponin-I
  Hs-CRP

     • ANA, ENA profile ( sm/RNP, sm,    • jo-1, scl-70, SSA, SS-B)
     • Cardiolipin IgG, IgM, IgA
     • Beta 2 Glycoprotein Ig G, IgM
     • RF (rheumatoid factor
     • Ribosomal P
     • PR3 (C-ANCA)
     • Gliadin Ig G, IgA

  CANCER TUMOR MARKERS

  PAP (prostatic acid Phosphatase
  B2-Microglobulin
  PSA
  AF P (alpha fetoprotein
  CEA
  CA-15-3
  CA-12-3
  CA-19-9
  CA-241
  NSE

  Δείκτες Ηπατίτιδας
  HTLV
  TTV IgG, IgM

  Παρασιτολογία
  Echinococcus
  Tetanus
  Totocaca

  Διάφορες
  Vitamin H (biotin) (σε τροφές)
  Vitamin B12
  Folate (folic acid)
  Lp (a)
  Anti-tetanous toxoid
  Diphteria toxoid IgG
  Αλλεργίες
  Ολική IgE, IgA, IgG, IgM, Human specific IgE
  Human Allergy Panel

  Καρδιακοί δείκτες
  Digoxin
  CK-MB
  Tropoinin-1
  Myoglobin
  CRP (C-reactive protein)

  Γονιμότητα
  HGH, beta hCG, (total)
  hCG (visual)
  FSH, LH, prolactin (PRL)
  PAPP-A

  Steroid
  Cortisol
  Estradiol
  DHEA-S
  Progesterone
  Testosterone
  Free-testosterone
  ASD- andr

  PEPTIDES – NEUROPEPTIDES
  Β-endorphin
  Neutral endopeptidase

  Angiotensin converting enzyme
  Angiotensin II
  Substance P
  Neurokinin
  Bradykinin
  Adrenalin
  Nor-adrenalin
  ACTH (adrenocorticotropin)

 3. ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (PCR)


  Leiden factor
  Prothrombin
  MHTFR
  Cambridge

  Apo E
  Apo B

  Factor VI±HR2
  Factor YR1 HTHFB

 4. ΕΛΕΓΧΟΣ & ΠΡΟΛΗΨΗ ΜΕ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΒΙΟΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ


  Μέτρηση συχνότητας μαγνητικών πεδίων με το φαινόμενο του βιοσυντονισμού
  Μέτρηση συχνοτήτων σε σκευάσματα: βιολογικά, ομοιοπαθητικά, ομοτοξικολογικά, αλλοπαθητικά

 5. ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ


  Total antioxidant status (TAS)
  Total antioxidant capacity (TAC)
  Oxygen free radicals scavenging D-roms test
  Anti-inflammatory activity (prostanoids detection-TXA2, TXB
  Antiplatelet-antithrombotic activity (agreggometry)